8 weken retourrecht
Tot max. 12 jaar garantie
Gratis retourneren!
Direct bij de fabrikant
B2B
Mijn account

Algemene bedrijfsvoorwaarden (ABV)

Onze leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden
 1. Algemeen/Sluiting van de overeenkomst
 2. Wettelijk herroepingsrecht en contractueel recht van retour
 3. Herroepingsrecht binnen dienstverlening
 4. Waarborgen en garanties
 5. Schade door vervoer
 6. Leveringsvoorwaarden
 7. Betalingsverkeer
 8. Verzendkosten
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Kortingsbonnen
 11. Klantenbeoordelingen
 12. auteursrechten
 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
 14. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) voor Teufel Streaming

Door zijn jarenlange ervaring binnen de postorderverkoop is Lautsprecher Teufel in staat om optimaal zorg te dragen voor de veiligheid en tevredenheid van alle klanten. Voor overeenkomsten met Lautsprecher Teufel gelden de volgende leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden – in elk geval in de versie die geldt op het moment van de bestelling:


1. Algemeen/Sluiting van de overeenkomst
a) Voor zakelijke transacties met Lautsprecher Teufel GmbH gelden de bepalingen van het burgerlijk wetboek (BWB) van de Bondsrepubliek Duitsland. De productafbeeldingen in onze online shop en in onze catalogus dienen voor de afgifte van een koopaanbod. Met de bindende bestelling van een product aanvaardt u de algemene bedrijfsvoorwaarden zonder voorbehoud. De algemene bedrijfsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden die niet uitdrukkelijk door Lautsprecher Teufel zijn goedgekeurd. Lautsprecher Teufel behoudt zich het recht voor om deze algemene bedrijfsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.


b) U kunt verschillende producten uit ons assortiment selecteren, met name maar niet uitsluitend audioproducten, en deze verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop "toevoegen aan winkelwagen" te klikken. In de winkelwagen krijgt u een overzicht van de belangrijkste informatie over de geselecteerde producten (inclusief hun leveringsomvang, hoeveelheid, eenheidsprijzen, totale prijs, land van levering en factuurbedrag). De winkelwagen kan individueel worden bewerkt. Door te klikken op de knop "Afrekenen" gaat u naar de volgende stap en wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren voor de verwerking van uw bestelling. Als alternatief kunt u ook inloggen op een aangemaakte account. Daarna kunt u de gewenste betaalmethode kiezen door op de knop "Doorgaan" te klikken. Nadat u deze hebt geselecteerd, kunt u verdergaan met [betaalmethode] door op de knop "Doorgaan" te klikken. Alleen door te klikken op de knop "Kopen" doet u een bindend aanbod om de goederen in uw winkelwagen te kopen wanneer u online bestelt. Voordat u de bestelling afrondt, kunt u de ingevoerde gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Voordat u een aanbod doet, heeft u de mogelijkheid om kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden, uw recht op herroeping en ons privacybeleid. Door te klikken op "Kopen" accepteert u onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u kennis heeft genomen van uw recht op herroeping en de verklaring inzake gegevensbescherming.

U ontvangt dan een automatische orderbevestiging per e-mail, die de ontvangst van uw bestelling bevestigt en die u kunt afdrukken door op "Afdrukken" te klikken. In deze orderbevestiging vindt u ook informatie over de verwachte leverdatum. De tekst van het contract wordt door ons bewaard.

De opdrachtbevestiging vormt een bindende acceptatie van het contract indien de uitvoering plaatsvindt met bevestiging van de betalingsopdracht aan de betalingsdienstaanbieder. Dit omvat de betaalmethoden die onder punt 7. lit. a) zijn vermeld. In geval van aankoop op rekening vormt de orderbevestiging geen bindende aanvaarding van het contract. Het contract wordt dan aanvaard door binnen 5 dagen een bindende orderbevestiging per e-mail te sturen.

Deze orderbevestiging bevat ook deze algemene voorwaarden en verdere informatie over uw bestelling. In de Algemene Voorwaarden vindt u ook informatie over uw wettelijk herroepingsrecht.

De koopovereenkomst wordt door Lautsprecher Teufel gearchiveerd volgens de wettelijke voorschriften.


c) Voor bestellingen per telefoon, fax, e-mail of post sturen wij u een bindende bestelbevestiging in de vorm van een pdf-document naar uw e-mailadres. Deze bestelbevestiging omvat ook deze algemene bedrijfsvoorwaarden en verdere informatie over uw bestelling, alsook informatie over de verwachte leveringsdatum. In de algemene bedrijfsvoorwaarden vindt u ook informatie over uw wettelijk herroepingsrecht.


d) U hebt de mogelijkheid om de koopovereenkomst in het Frans en in het Nederlands af te sluiten

e) De partij van de klant is:
Lautsprecher Teufel GmbH
Directeur: Sascha Mallah
Budapester Str. 44
10787 Berlijn
Duitsland
Registernummer HRB 20271 bij het Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Btw-identificatienummer: DE136745959
Contact: www.teufelaudio.be/contact

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) aan, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

Overeenkomsten met andere dienstverleners, bijvoorbeeld streamingdiensten zoals Spotify, waarvan u met sommige van onze producten gebruik kunt maken, moeten rechtstreeks met deze dienstverleners worden afgesloten.


f) Lautsprecher Teufel biedt naast luidsprekers, eindversterkers, elektronica, accessoires en fanshopartikelen ook waardebonnen aan, namelijk Teufel-cadeaubonnen, die de rechthebbende het recht geven om met Lautsprecher Teufel een koopovereenkomst af te sluiten over goederen in de op de bon vermelde waarde. De inlossing gebeurt door het invoeren of meedelen van de code op de Teufel-cadeaubon. Bij het inwisselen van de Teufel-cadeaubon in onze online shop www.teufelaudio.be kunt u omwille van technische redenen slechts één Teufel-cadeaubon per bestelling inwisselen. Bij bestellingen per telefoon, fax, e-mail of post kunt u ook meerdere Teufel-cadeaubonnen inwisselen voor één bestelling. Contante uitbetaling is niet mogelijk. U kunt de bon ook slechts voor één bestelling gebruiken en niet voor meerdere bestellingen. Indien de waarde van de bon niet volledig is opgebruikt in uw bestelling, zal het resterende bedrag worden terugbetaald in de vorm van een andere bon. Teufel-cadeaubonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden doorgegeven aan vrienden, kennissen, collega's en familieleden. Duplicatie en wederverkoop aan derden, bijvoorbeeld op eBay of een vergelijkbaar online handelsplatform, is verboden. Teufel-cadeaubonnen zijn tot drie jaar na afloop van het jaar van afgifte geldig, waarna ze niet meer kunnen worden ingewisseld.


g) De levering van luidsprekers, eindversterkers, elektronica, accessoires, Teufel-cadeaubonnen en fanshopartikelen van Lautsprecher Teufel vindt alleen plaats in huishoudelijke hoeveelheden. Elke commerciële of wederverkoop van gekochte goederen zonder voorafgaande toestemming van Lautsprecher Teufel is verboden. Voor elke overtreding van bovengenoemd verbod heeft Lautsprecher Teufel het recht om naar eigen goeddunken een contractuele boete vast te stellen, waarvan de gepastheid in geval van een geschil door de bevoegde rechtbank kan worden gecontroleerd. Bovendien behoudt Lautsprecher Teufel zich het recht voor om personen die het bovengenoemde verbod overtreden uit te sluiten van de aankoop van goederen van Lautsprecher Teufel in de toekomst.


2. Wettelijk herroepingsrecht en contractueel recht van retour
a) Wettelijk herroepingsrecht


De consument heeft een herroepingsrecht voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BWB).


Herroepingsrecht


U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons, Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Duitsland (telefoon +31 (0) 20 / 8083195, fax +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mail: service@teufelaudio.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, telefoon, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeld-annuleringsformulier (onderaan) of elektronisch invullen en een andere duidelijke verklaring indienen op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping. Deze opties zijn echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten voor het verzenden van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de annulering van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt en het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen volgens onze procedure. Indien wij goederen hebben geleverd die op basis van de overeenkomst niet per pakketpost kunnen worden verzonden, zullen wij deze kosteloos bij u afhalen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en werking.


Einde van de instructies voor herroepingsrechtU vindt een voorbeeld van het herroepingsformulier helemaal aan het einde van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Volgens § 312 g lid 2 nr. 1 en nr. 6 BWB geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie gebaseerd is op een individuele keuze of bestemming van de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering wordt verwijderd.


b) Algemene aanwijzingen over het terugdraaien binnen het kader van het wettelijke herroepingsrecht


aa) Om de toewijzing en interne verwerking van uw retourzending te vergemakkelijken en om u in staat te stellen de goederen kosteloos te retourneren, verzoeken wij u om ons vooraf op de hoogte te brengen van de retourzending van het product door middel van een kort telefoontje naar 00800 200 300 40.


bb) Vermijd beschadiging en besmetting van de goederen en hun verpakking. Stuur de goederen terug naar ons, voor zover dat nog mogelijk is voor u, in de originele verpakking en met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Wij zouden het op prijs stellen als u een beschermende buitenverpakking zou kunnen gebruiken. Als u niet meer over de originele verpakking beschikt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen schade door vervoer te bieden.


cc) Let op: de modaliteiten vermeld in paragrafen b) aa) en bb) vormen geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.


dd) Let op: het is niet mogelijk om afzonderlijke onderdelen van een set te retourneren. Dit moet uiteraard worden onderscheiden van de toegestane retourzending van individuele artikelen van een collectieve bestelling.c) Contractueel recht van retour


Voor alle producten met uitzondering van de Teufel-cadeaubonnen verleent Lautsprecher Teufel u, naast het wettelijke herroepingsrecht, een aanvullend contractueel recht van teruggave van acht weken vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Bij deelleveringen is de ontvangst van de laatste levering bepalend voor het begin van de retourperiode. Uw wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

Voorwaarde voor de uitoefening van het contractuele recht van teruggave is dat de goederen zich in een deugdelijke, onbeschadigde staat bevinden en niet individueel door u zijn ontworpen (bijv. schilderen, graveren, permanente inscripties). Uitgesloten van het contractuele recht van teruggave zijn kabels en goederen die vast zijn geïnstalleerd en door u op maat zijn gesneden of geknipt. Het recht op retournering van textiel uit het fanartikelengedeelte van de winkel kan alleen als u de goederen alleen heeft geprobeerd voor een montage en de goederen onbeschadigd en onbeschadigd en met een onbeschadigd zegel en label heeft geretourneerd.

Onze retourneringsrichtlijnen:
Het verzoek tot teruggave dient te worden gericht aan onze servicehotline +31 (0) 20 8083195. Vermeld het ordernummer (te vinden op de aankoopbon bij het product of de orderbevestiging die u als PDF-document hebt ontvangen, bijv. 30012345) en uw e-mailadres.

Na uitoefening van het contractuele recht van teruggave bent u verplicht de goederen aan Lautsprecher Teufel te retourneren. Als u dit doet in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen en retourinstructies, dragen wij de retourkosten en het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Er vindt geen restitutie plaats van de retourkosten in het kader van het contractuele teruggaverecht. Anders zijn de voorschriften in nummer 2. lit. a) van toepassing.

Neem de aanvullende verpakkingsvoorschriften in acht bij het retourneren van goederen die gevaarlijke stoffen bevatten (bijv. lithium-ionbatterijen).

Neem voor u producten retourneert contact op met ons via onze contactpagina https://www.teufelaudio.be/contact. Meer informatie vindt u onder https://www.teufelaudio.be/retourzending-en-reparatie.


d) Opmerking over het terugdraaien van de aankoopovereenkomst voor een Teufel-product bij aankoop door middel van het inwisselen van kortingsbonnen (waardebon/tegoedbon):


Houd er rekening mee dat het (gedeeltelijke) terugdraaien van de koopovereenkomst als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht of het contractuele recht van retour in geval van een aankoop met terugbetaling van een kortingsbon ook kan leiden tot het terugdraaien van de transactie door de ontvangst van de kortingsbon. Dit is het geval wanneer onze aanvaarding van de bon afhankelijk is van de aankoop van goederen vanaf een bepaald bedrag (minimale bestelwaarde) en het (gedeeltelijke) terugdraaien van de koopovereenkomst en als gevolg heeft dat de minimale bestelwaarde voor de terugname van de bon niet meer wordt bereikt. Dit betekent dat u de bon terugkrijgt, maar dat u ons de nominale waarde van de bon moet terugbetalen als u een koopovereenkomst met het inruilen van de bon slechts gedeeltelijk ongedaan maakt (bijvoorbeeld alleen met betrekking tot een gekocht voorwerp), met als gevolg dat de minimale bestelwaarde voor het inwisselen van de bon niet langer wordt bereikt.

e) Aanwijzing over het terugdraaien van een koopovereenkomst voor een Teufel-product met een Teufel-cadeaubon:

Houd er rekening mee dat als u een aankoop die is gedaan met een Teufel-cadeaubon terugdraait, u de bon terugkrijgt. Ook in dit geval zal er geen contante betaling worden gedaan.

f) Aanwijzingen voor het terugdraaien van de koopovereenkomst over Teufel-cadeaubonnen

Voor het terugdraaien van de koopovereenkomst voor een Teufel-cadeaubon als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht geldt het volgende:

Als u de bon al voor het verstrijken van de retourtermijn hebt ingewisseld of als u de bon hebt doorgegeven, bent u verplicht de waarde van de bon te vergoeden. U kunt de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding alleen vermijden door de bon in te wisselen of door te geven als u hebt besloten geen gebruik te maken van uw wettelijke herroepingsrecht.

g) Aanwijzingen voor het terugdraaien van de koopovereenkomst met de toevoeging van gratis extra artikelen/accessoires:

Let op: eventuele toevoegingen (extra artikelen, accessoires) die wij gratis aan een gekocht product hebben toegevoegd, moeten ook moeten worden geretourneerd in het geval dat de koopovereenkomst wordt teruggedraaid. De toekenning van gratis toevoegingen is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht of contractueel recht van retour. Als u in het geval van terugdraaien de toevoeging niet terugstuurt, moeten we in dit opzicht een vervanging van de waarde eisen.

h) Indien u tijdens de installatie van de goederen gebruik hebt gemaakt van onze installatieservice, worden de kosten die hiermee gepaard gaan niet vergoed indien u gebruik maakt van het contractuele recht van retour.

3. Herroepingsrecht binnen dienstverlening

Herroepingsrecht


Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u contact opnemen met Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (Telefoonnummer 00800 200 300 40, faxnummer +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mailadres: herroepen@teufelaudio.be) met een duidelijke uitleg (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien wij op basis van de overeenkomst goederen aan u hebben geleverd, zullen wij deze bij u ophalen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om hun aard, eigenschappen en functionaliteit te onderzoeken.

Indien u hebt verzocht dat de dienstverlening wordt gestart tijdens de herroepingsperiode, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat gelijk is aan het deel van de dienstverlening dat reeds is geleverd op het moment dat u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot het totaal van de diensten die volgens de overeenkomst zijn geleverd.

Einde van de herroepingsinstructiesU vindt een voorbeeld van het herroepingsformulier helemaal aan het einde van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.


4. Waarborgen en garanties


Lautsprecher Teufel GmbH neemt een garantieverplichting op zich voor producten van het merk Teufel, met inachtneming van de volgende bepalingen. De producten van het merk Onkyo en TEAC vallen onder de geldende garantievoorwaarden.


Deze garantievoorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met de desbetreffende nationale wetgeving met betrekking tot garantiebepalingen. Buiten de garantie zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Deze blijven ongewijzigd door deze garantieverklaring.
Om in aanmerking te komen voor garantieservice moet u een kopie van de originele factuur samen met het apparaat voorleggen. In het geval van een particuliere wederverkoop van Teufel-producten kan de garantie worden overgedragen aan de koper, mits ook de originele factuur wordt overhandigd. De garantie is niet van toepassing op producten van het merk Teufel die niet rechtstreeks door de oorspronkelijke koper bij Lautsprecher Teufel GmbH zijn gekocht. Wij geven geen garantie op gratis toevoegingen aan goederen of artikelen tegen betaling (zoals T-shirts, mutsen, jassen, enz.). De uitvoering van Teufel-garanties leidt niet tot een verlenging of herstart van de garantieperiode.


a) Wij geven u 12 jaar garantie op de behuizingen, chassis en antennes van passieve luidsprekers, berekend vanaf de datum van aankoop. Hieronder vallen niet de gebreken in de behuizing of het oppervlak van de behuizing die het gevolg zijn van natuurlijke of normale slijtage en tekenen van veroudering. De garantieclaim vervalt ook als de behuizing wordt gelakt.
b) Wij bieden 2 jaar garantie op elektronische apparatuur, elektrische componenten en onderdelen, draagbare apparaten, hoofdtelefoons, streaming- en/of Bluetoothapparatuur en actieve luidsprekers vanaf de datum van aankoop.

Als er binnen de bovengenoemde garantietermijnen gebreken optreden die niet te wijten zijn aan schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling, veranderingen aan het apparaat (bijv. het openen van de behuizing, verwijderen van onderdelen) door de klant, noch aan elektrische of mechanische overbelasting, en als er geen poging tot reparatie is gedaan door u of een derde partij, zullen wij het apparaat naar eigen goeddunken vervangen of repareren. Indien een in alle opzichten identiek apparaat niet meer voor ons beschikbaar is, hebben wij het recht om het te vervangen door een technisch gelijkwaardig apparaat. In het geval dat wij de garantie niet op de door ons gekozen manier kunnen nakomen, zullen wij de huidige waarde van het betreffende apparaat vervangen.
De garantie is niet van toepassing op wijzigingen in de software van een apparaat of wijzigingen in externe software waarmee het apparaat in wisselwerking staat, indien deze wijzigingen door een ander bedrijf zijn aangebracht en worden uitgevoerd nadat het apparaat aan u is overgedragen. Lautsprecher Teufel wijst erop dat toegang tot het apparaat en wijzigingen in de software mogelijk zijn voor bedrijven waarvan u de diensten, zoals muziekstreaming, via het apparaat gebruikt.

Om te voldoen aan onze garantie dient u contact met ons op te nemen voordat u het defecte apparaat en de kopie van de factuur opstuurt, telefonisch op 00800 200 300 40 of schriftelijk op https://www.teufelaudio.be/contact. Voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden (volumineuze of breekbare goederen), kunt u met ons een afhaaldatum inplannen door een expediteur.

Indien bij de vervangende levering aan de garantie is voldaan, bent u verplicht de eerst geleverde goederen onmiddellijk, hoogstens gelijktijdig met de aankomst van de vervangende levering, doch uiterlijk binnen 14 dagen op onze kosten, aan Teufel te retourneren volgens de in het vorige lid genoemde criteria. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen onder de wettelijk vastgelegde voorwaarden indien de teruggave wordt geweigerd of te laat plaatsvindt.

Als u bij het toesturen van gerechtvaardigde garantieclaims onze retourinstructies, verpakkingsrichtlijnen en verpakkingsinstructies voor gevaarlijke goederen in acht neemt, dragen wij het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport en dragen wij de retourkosten als de retourzending uit een van de door ons geleverde landen komt.


5. Schade door vervoer
Indien goederen met duidelijke schade door vervoer worden geleverd, dient u dergelijke fouten onmiddellijk bij de vervoerder te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via: www.teufelaudio.be/contact.

Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen vorderingen te kunnen verhalen op het vervoersbedrijf of de vervoersverzekeringsmaatschappij.


6. Leveringsvoorwaarden
De levering vindt plaats binnen België. Wij behouden ons het recht voor om sommige aangeboden goederen uit te sluiten van levering in bepaalde delen van het land. Wij informeren u over eventuele beperkingen tijdens het bestelproces wanneer u uw leveradres invult of in de gedetailleerde beschrijving van de goederen.


Tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van de levering van bonnen (zie hieronder), vindt de levering plaats vanuit het magazijn van Lautsprecher Teufel naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Vanwege de grootte van onze producten is verzending naar verpakkingsinrichtingen niet mogelijk. Als de levering wordt gedaan door UPS, gebeurt deze rechtstreeks aan huis. Bij leveringen via UPS kan het voorkomen dat een zending bestaande uit meerdere pakketten op verschillende dagen wordt geleverd. Als u niet thuis bent, ontvangt u een bericht van UPS om de goederen op te kunnen halen bij een UPS-centrum.
Bij levering door een expeditiebedrijf, d.w.z. met grotere systemen verpakt op een pallet, vindt de levering plaats aan de voorzijde van het terrein (stoeprand). De klant moet zelf zorgen voor het verdere vervoer. Een eenmalig pallet blijft bij de klant en moet samen met het huishoudelijk afval of bij een afvalpunt worden weggegooid.

Teufel-cadeaubonnen worden per e-mail geleverd in de vorm van een pdf-document.

In de productbeschrijvingen in de online shop vindt u informatie over de beschikbaarheid van de producten. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat het, buiten onze schuld, niet door onze leveranciers werd geleverd, kunnen wij ons terugtrekken uit de overeenkomst. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als u geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zullen wij de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

De leveringsdatum is uiterlijk de 14e dag na de bestelling. Op onze productpagina's verwijzen we naar afwijkende leveringstijden.

Ernstige, externe, van buitenaf veroorzaakte gebeurtenissen ('overmacht'), zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, arbeidsconflicten, politieke onrust, oorlog of terroristische conflicten, die onvoorspelbare gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten, ontslaan beide partijen van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van hun gevolgen. Zelfs als zij in gebreke blijven. Een automatische beëindiging van het contract is hier niet aan verbonden. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van een dergelijke belemmering en hun verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

7. Betalingsverkeer

U kunt de goederen betalen via vooruitbetaling, PayPal, Amazon Pay of kredietkaart (MasterCard, Visa, American Express).

Houd er rekening mee dat niet alle betaalmethoden voor u beschikbaar kunnen zijn, aangezien de aangeboden betaalmethoden afhankelijk zijn van het bedrag van de bestelling, de bestelmethode (telefonisch of online), de leveringsmethode, de verzendbestemming, de accountgegevens en de instellingen in de klantenaccount. De verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar in het bestelproces en worden ook beschreven in het Infogedeelte van onze website:
https://www.teufelaudio.be/betalingsmogelijkheden.html#paypal.
Wij behouden ons het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten, ook na uw bestelling.

U gaat ermee akkoord om facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u per e-mail in pdf-formaat toegestuurd.

Bij de aankoop van Teufel-cadeaubonnen kunt u alleen gebruik maken van PayPal of kredietkaart.

Bij het selecteren van de betaalmethode vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de bestelbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen naar onze rekening te worden overgeschreven. Indien de betaling niet volledig en tijdig wordt uitgevoerd, hebben wij het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken.

Als u met een kredietkaart of PayPal betaalt, wordt uw rekening onmiddellijk gedebiteerd.


8. Verzendkosten
De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde verkoopprijzen. Elk artikel heeft zijn eigen verzendkosten. Deze verzendkosten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de grootte, het gewicht, het aantal verpakkingen, de productgroep, het koerierbedrijf en de waarde van het product. Het bedrag van de verzendkosten kan veranderen naarmate er meer onderdelen worden toegevoegd.

Op onze productpagina's en tijdens het bestelproces krijgt u de verzendkosten voor uw bestelling te zien.


9. Eigendomsvoorbehoud
De verkoop vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.


10. Kortingsbonnen (Waardebon/Tegoedbon)
Als u een kortingsbon van ons hebt ontvangen, kunt u deze bij een van uw volgende bestellingen in de online shop van Teufel inwisselen onder de volgende, maar niet definitieve, voorwaarden: Elke kortingsbon is slechts één keer per bestelling geldig. Per bestelling kan er slechts één kortingsbon worden ingewisseld. Contante betaling is niet mogelijk – ook niet in het geval dat een klant gebruikmaakt van zijn contractuele recht op retour of van zijn wettelijke herroepingsrecht na aankoop van een product met een kortingsbon. Voor het overige verwijzen wij naar 2. d) van deze algemene bedrijfsvoorwaarden voor wat betreft het terugdraaien als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht of het contractuele recht van retour.

U kunt de kortingsbon doorgeven aan vrienden, kennissen, collega's en familieleden. Elke duplicatie en elke doorverkoop aan derden, bijvoorbeeld op eBay of een vergelijkbaar online handelsplatform, is verboden. Bonnen die illegaal worden gereproduceerd of verkocht, verliezen hun geldigheid.


11. Klantenbeoordelingen
Als u de producten die u bij Lautsprecher Teufel koopt in overeenstemming met ons klantenbeoordelingssysteem beoordeelt, verleent u ons een gratis, in tijd en plaats onbeperkte licentie om de inhoud online en offline te blijven gebruiken. Dit omvat in het bijzonder het recht om uw beoordeling in onze webwinkels en op andere websites te plaatsen, het recht om uw beoordeling te gebruiken in onze gedrukte reclame en het recht om uw beoordeling te bewerken, in een andere taal te vertalen en/of uw beoordelingen in te korten. Wij behouden ons het recht voor om uw klantenbeoordeling niet of slechts tijdelijk op onze website of binnen andere portalen te publiceren. Wij kunnen de aan ons verleende rechten overdragen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. De auteur wordt uitsluitend genoemd door het vermelden van de voornaam en de eerste letter van de achternaam. Daarnaast zijn onze waarderingsgedragslijnen: https://www.teufelaudio.be/klantenreviews van toepassing.


12. auteursrechten
Wij hebben passende auteursrechten en/of exclusieve gebruiksrechten voor alle digitale inhoud, in het bijzonder voor alle afbeeldingen, films en teksten die in onze webshop worden gepubliceerd. Elk gebruik of extractie van deze inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen in het kader van de zakelijke relatie is Berlijn, voor zover de klant een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (DWK) of een openbaar bedrijf is.

Overeenkomsten met inbegrip van deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor overeenkomsten met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit van de rechthebbende (consument), is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt herroepen.

Voorbeeld herroepingsformulier goederen

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.Aan Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (Faxnummer +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mailadres: herroepen@teufelaudio.be:

Hierbij herroep ik/herroepen wij (*)

de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst

over de aankoop van de volgende goederen

besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving op papier)

Datum


* Doorhalen wat niet van toepassing is
Voorbeeld herroepingsformulier dienstverlening

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.Aan Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (Faxnummer +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mailadres: herroepen@teufelaudio.be:

Hierbij herroep ik/herroepen wij (*)

de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst

het verlenen van de volgende diensten (*)

besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving op papier)

Datum


* Doorhalen wat niet van toepassing is


Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) voor Teufel Streaming

Wij verzoeken u deze gebruikers licentieovereenkomst (hierna EULA genoemd) nauwkeurig en volledig te lezen. Als u het Google Cast compatible product (hierna “Google Cast product” genoemd) en de Lautsprecher Teufel App gebruikt,stemt u automatisch met deze EULA in. U mag het Google Cast product en de App uitsluitend conform deze EULA gebruiken.

Deze EULA regelt uw rechten en plichten rondom de softwareprogramma´s. Dit omvat ook eventuele updates en upgrades en online- of offline documentatie van het Google Cast product dat aan u ter beschikking wordt gesteld door Lautsprecher Teufel of een derde partij die de eigenaar van deze softwareprogramma´s is. Deze EULA geldt ook voor het gebruik van gegevens van de softwareprogramma´s (tezamen hierna ´software´ genoemd).

Los van deze EULA kan het gebruik van afzonderlijke softwareprogramma´s op het Google Cast product onderwerp zijn van de licentievoorwaarden van derden die eigenaar van deze softwareprogramma´s zijn. Deze licentievoorwaarden gelden in onderhavig geval aanvullend op deze EULA. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze EULA en de licentievoorwaarden van derden prevaleren de licentievoorwaarden van derden

1. Softwarelicentie

a) Lautsprecher Teufel staat u het gebruik van de software uitsluitend toe in samenhang met het Google Cast product waarop de software oorspronkelijk door Lautsprecher Teufel werd geïnstalleerd. Lautsprecher Teufel en derden behouden zich ook alle rechten voor aan de software die u met deze overeenkomst niet uitdrukkelijk werden ingeruimd. Het gebruiksrecht komt te vervallen op het moment dat het Google Cast product waarop de software is geïnstalleerd definitief niet meer wordt gebruikt.

b) U mag deze software op geen enkele wijze kopiëren, bewerken, aanpassen. Het is niet toegestaan functies en mechanismen die dienen ter bescherming van de software voor ongeoorloofd gebruik te manipuleren of aan te wenden. Bovendien mogen de software of de afzonderlijke componenten ervan niet worden gescheiden om gebruik te kunnen maken van de afzonderlijke componenten op of met een ander Google Cast product of apart of samen voor andere doelen te gebruiken. U mag de software niet terug ontwikkelen (reverse engineering) of splitsen (disassembling). Decompilatie is uitsluitend toegestaan om de interoperabiliteit van de software tot stand brengen met andere software- of hardwarecomponenten voor zover de wet waaronder deze overeenkomst valt dit toestaat.

c) De beperking van deze licentie conform a) en b) geldt niet voor softwareprogramma´s of programmacomponenten van de software die vallen onder een open source licentie. Het gebruik van deze softwareprogramma´s of programmacomponenten richt zich uitsluitend op de open source licentie in de versie die geldt op het moment van de gebruikshandeling. De gebruiker is verplicht bij elk gebruik van een softwareprogramma of een programmacomponent te informeren of die valt onder een open source licentie over de afzonderlijke licentievoorwaarden en deze strikt na te komen. Indien de open source licentie de verplichting van de aanbieder bevat, de gebruiker de broncode van de software toegankelijk kan maken, kan de eindgebruiker zich daarvoor wenden tot Lautsprecher Teufel.

d) U mag identiteitsgegevens van het Google Cast product of van de fabrikant van het Google Cast product of delen ervan of de software niet van het Google Cast product verwijderen of veranderen, verbergen of bewerken.

2. Inhoudsdiensten

a) De aanschaf of het gebruik van het Google Cast product en de software geven u niet het recht op toegang tot de inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) die door een derde partij (hierna inhoudsleveranciers genoemd) in een netwerk of op een server ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van deze inhoud is uitsluitend afhankelijk van de voorwaarden die de inhoudsleverancier van deze inhoud op afroep toegankelijk maakt. Voor gebruik van deze inhoud dient u een overeenkomst te sluiten met de inhoudsleverancier. Deze kan u eventueel verplichten tot betaling van een vergoeding voor het gebruik van de inhoud aan de inhoudsleverancier. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma dat op het Google Cast product staat, zijn niet verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling en het gebruik van de inhoud door een inhoudsleverancier.

b) Voor zover u met het Google Cast product en de software teruggrijpt op wettelijk beschermde inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) mag u het Google Cast product en de software uitsluitend in die omvang gebruiken waarin de toegang op deze inhoud conform de wet waaronder deze overeenkomst of diens inhoud valt, is toegestaan. U vrijwaart Lautsprecher Teufel en elke derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, van alle eisen die kunnen ontstaan uit het onrechtmatig gebruik van de inhoud. Deze vrijwaring geldt ook voor kosten die kunnen ontstaan voor Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van een softwareprogramma op het apparaat, in samenhang met het onrechtmatig gebruik van de inhoud door u. In geval van een onrechtmatige toepassing van de inhoud stemt u ermee in dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, alle noodzakelijke maatregelen treft als waarborg voor het industrieel eigendomsrecht van de inhoud. Dergelijke maatregelen kunnen ook online controles van het gebruik van de software door u of een ander gebruiker omvatten die een controle mogelijk maakt van het rechtmatige gebruik van de software.

3. Internetverbinding

Het gebruik van het Google Cast product en de online toegang op inhoud van derden vereisen een internetverbinding. U dient daarvoor een gebruiksovereenkomst te sluiten met een provider. Lautsprecher Teufel noch een derde partij, die eigenaar is van een softwareprogramma op het Google Cast product, is verantwoordelijk voor de prestaties van de provider. Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op dit Google Cast product heeft, hebben geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de door u gebruikte internetverbinding om alle functies van het Google Cast product of de daarop geïnstalleerde software te gebruiken. Het ter beschikking stellen van en de kwaliteit en veiligheid van uw internetverbinding berust uitsluitend bij de provider en de met hem door de eindgebruiker overeengekomen voorwaarden.

4. Updates en upgrades

De eindgebruiker stemt erin toe dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, de software regelmatig en naar eigen goeddunken automatisch, dat wil zeggen zonder diens voorafgaande toestemming, online een upgrade, een update of een andere aanpassing uitvoert. Dergelijke upgrades, updates of aanpassingen kunnen eventuele functies van de programma’s veranderen of verwijderen. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, kunnen het verdere gebruik van de software of een softwarecomponent afhankelijk maken van uw installatie en acceptatie van upgrades, updates of aanpassingen. De gebruiksvoorwaarden van deze EULA gelden eveneens in volle omvang voor de upgrade, update of aanpassing van software of softwarecomponent.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a) Lautsprecher Teufel en de eindgebruiker zijn het erover eens dat perfecte software met de huidige technische mogelijkheden niet gegarandeerd kan worden. Onbeduidende tekortkomingen aan de software betekenen geen defect c.q. onbruikbaar Google Cast product. Lautsprecher Teufel doet haar best om belangrijke tekortkomingen via een online update van de software te herstellen.

b) Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, garandeert niet dat de functies die de software bevat voldoen aan hun eisen en dat de software regelmatig wordt geüpdatet.

c) Voor zover met het Google Cast product en de software kan worden teruggegrepen op netwerken of de server van Lautsprecher Teufel of van een derde partij die tegelijkertijd inhoudsleverancier kan zijn, garandeert Lautsprecher Teufel niet dat met het inruimen van een gebruiksrecht van de software altijd en onafgebroken toegang mogelijk is tot de netwerken of de server van Lautsprecher Teufel of van derden.

d) Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, biedt geen vrijwaring en is niet aansprakelijk in het geval de eindgebruiker van het Google Cast product de software in een omgeving gebruikt waar het conform de wet, de overeenkomst, het huisrecht of om andere redenen niet gebruikt mag worden (zoals ziekenhuizen, nucleair technische installaties, vliegtuigen).

6. Opzeggen

Lautsprecher Teufel of een derde partij die een standaardprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht deze EULA en de aanvullende bepalingen ten gunste van derden op te zeggen en daarmee de eindgebruiker het verdere gebruik van de software te ontnemen indien de eindgebruiker een bepaling van deze EULA een tweede keer schendt, als hij al eerder door Lautsprecher Teufel of een derde partij werd gewezen op schending van deze EULA. In geval van opzegging verspeelt u het recht op gebruik van de software en standaardprogramma

7. Erbij betrekken van derde partijen

a) Elke derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht alle rechten van Lautsprecher Teufel die ontstaan zijn uit de bepalingen van deze EULA tegenover de eindgebruiker, in eigen naam tegenover de eindgebruiker te laten gelden en te bestendigen voor zover het gedrag van de eindgebruiker de derde partij betreft. Dit is vooral het geval wanneer het gedrag van de eindgebruiker belangen raakt aan het software programma van de derde partij.

b) Google Cast for Audio

aa) Google Cast for Audio is een op software gebaseerde techniek van de Google, Inc., VS, die een draadloze toegang mogelijk maakt tot de door Google ter beschikking gestelde inhoud. Bij de installatie van deze techniek dient u de Terms of Services van Google (http://www.google.com/policies/terms/) en de Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy/) van Google te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van deze techniek niet mogelijk.

bb) Indien de Google Cast techniek van Lautsprecher Teufel achteraf wordt geïnstalleerd op een Google Cast product kunt u deze achteraf activeren. U dient in dit geval eveneens de Google Terms of Services (http://www.google.com/policies/terms/) en de Google Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy/) te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van de Google Cast techniek niet mogelijk.

cc) Google Cast for Audio maakt behalve van software ook gebruik van open source software. Dit gebruik wordt beperkt door de industriële eigendomsrechten van Google of van derden. De open source software is onderhevig aan de voorwaarden van een open source licentie. Meer informatie hierover vindt u op https://support.google.com/googlecast/answer/6121012 . Met het gebruik van Google Cast for Audio accepteert de eindgebruiker de voorwaarden en limiteringen van deze open source licentie.

c) StreamUnlimited Engineering GmbH
Het Google Cast product bevat een softwareprogramma van de StreamUnlimited Engineering GmbH, Oostenrijk (hierna StreamUnlimited genoemd) dat nodig is voor het gebruik van Google Cast for Audio en in toekomst eventueel eveneens voor andere technieken en diensten noodzakelijk zal zijn. Aanvullend op de gebruiksvoorwaarden voor software op het Google Cast product zijn de volgende voorwaarden voor gebruik van de StreamUnlimited software van toepassing die u als eindgebruiker accepteert met de ingebruikname van de software.

aa) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van de gelicenseerde software is beperkt tot een bepaalde cloud server. Deze voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd in de best practice voor authenticatie van het gebruik van de server (zie verderop).

bb) De eindgebruiker mag de StreamUnlimited software niet overzetten op een ander Google Cast product.

cc) StreamUnlimited wijst elke garantie in de toegestane omvang vanwege het van toepassing zijnde recht af. Stilzwijgende garanties, de geschiktheid voor een bepaald doel, schendingen van de industriële eigendomsrechten van derden en gebreken die tijdens het gebruik van de software optreden zijn inbegrepen in de uitsluiting van vrijwaring. StreamUnlimited geeft evenmin garantie op het ononderbroken gebruik van de gelicenseerde software, een probleemloos verloop of dat alle systeemfouten worden verholpen.

dd) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, ontstaan door het gebruik van de gelicenseerde software, af.

ee) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van audio service functies zoals Google Cast af, tenzij bewezen kan worden dat StreamUnlimited opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.

ff) De eindgebruiker stemt ermee in dat zijn gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited wordt gecontroleerd via registratie van de gebruiksactiviteiten op de cloud server. Bovendien stemt de eindgebruiker er mee in dat Lautsprecher Teufel StreamUnlimited een ontoelaatbaar gebruik mag melden en dat Lautsprecher Teufel alle controlerechten waar zij recht op heeft, ook over kan dragen aan StreamUnlimited.

gg) De eindgebruiker weet dat de toestemming tot gebruik van de gelicenseerde software onder bepaalde voorwaarden kan worden ingetrokken door StreamUnlimited. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de best practice voor authenticatie en servergebruik (zie verderop).

hh) De eindgebruiker accepteert dat de ontwikkelaar van audio service functies zoals Google Inc. onafhankelijk van deze EULA de licentiesleutel kan intrekken en ook de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited. Bovendien kan StreamUnlimited deze maatregelen op geen enkele manier beïnvloeden. StreamUnlimited kan door de eindgebruiker niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen van de service van de audioservicefuncties zoals Google Cast.

ii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft zijn industrieel eigendomsrecht aan de gelicenseerde software te claimen conform deze EULA.

Best Practice voor authenticatie en servergebruik

(i) De eindgebruiker accepteert dat de gelicenseerde software door StreamUnlimited Engineering GmbH (navolgend StreamUnlimited genoemd) werd ontwikkeld en dat StreamUnlimited de cloud server organiseert en ondersteunt die nodig is voor toegang tot de audioservice.

(ii) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van deze gelicenseerde software of van de ondersteunende online muziek functies (zoals Google Cast) of elke andere functie een overdracht naar een cloud server noodzakelijk kan maken. Daarbij gaat het om de ´Google App Engine´ die wordt geëxploiteerd en beheerd door Google, Inc., VS of een soortgelijk product dat wordt geëxploiteerd of beheerd door een derde partij. StreamUnlimited is niet verantwoordelijk voor een niet geautoriseerde toegang tot deze en voor de daarbij verwerkte gegevens.

(iii) De eindgebruiker kan door het Google Cast product of op andere wijze met toestemming van Lautsprecher Teufel toegang krijgen tot de cloud server.

(iv) Door in te stemmen met de voorwaarden van deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited ontvangt de eindgebruiker een niet exclusief, herroepbaar, niet overdraagbaar, beperkt recht tot gebruik van de cloud server voor streamingsdoeleinden van de inhoud met behulp van gelicenseerde software en de passende online muziekfuncties zoals deze zijn geïntegreerd in het Google Cast product. Dit in overeenstemming met de voorwaarden van de EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited.

(v) De eindgebruiker accepteert dat hij geen recht heeft op of andere eisen kan stellen aan (delen van) de gegevens, toepassingen, business methodes of op welke inhoud dan ook die via de cloud server wordt verwerkt.

(vi) Het recht van de eindgebruiker op het gebruik van de cloud server eindigt met het prijsgeven van het eigendom van het gelicenseerde product.

(vii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft om met passende middelen het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software door de eindgebruiker te laten controleren, om elke onregelmatigheid of op andere wijze onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software openbaar te maken (zoals transmissie van een kopie van de gelicenseerde software op een niet-gelicenseerd Google Cast product). De identificatie van het Google Cast product van de eindgebruiker geschiedt daarbij via een geïntegreerd, individueel herkenningsteken (token) met welke toepassing ter controle de eindgebruiker instemt.

(viii) Het Google Cast product communiceert tijdens elk gebruik met de cloud server. Daardoor worden door StreamUnlimited bepaalde gegevens gegenereerd voor authenticatie en voor controle van het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software. Deze gegevensverwerking schendt geen geheimhoudingsbelangen van de eindgebruiker omdat StreamUnlimited zich hierbij kan beroepen op zijn legitieme en dominante belangen als eigenaar van de geestelijk industriële eigendomsrechten van de gelicenseerde software.

(ix) Daarom accepteert de eindgebruiker dat het gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited bij elke toegang tot de cloud server de zodanig bewaakt wordt dat bij elk gebruik van het Google Cast product van StreamUnlimited het MAC-adres (Media-Access-Control-adres, het IP-adres van de eindgebruiker, het merk, de naam van het model en de firmware versie van het Google Cast product, het identificatienummer en de tijdstempel wordt bijgehouden. Met behulp van de analyse van deze gegevens kan StreamUnlimited elk misbruik van de gelicenseerde software vaststellen. De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited de gegevens van deze bewakingsactiviteiten opslaat en verwerkt. In het geval van een redelijk vermoeden van misbruik van de gelicenseerde software mag StreamUnlimited deze gegevens analyseren. Bovendien heeft StreamUnlimited het recht om deze gegevens in een geanonimiseerd formaat te sturen naar de ontwikkelaar van een door de gelicenseerde software ondersteunende functie indien een redelijk vermoeden bestaat op rechtsschending door de eindgebruiker.

(x) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht op gebruik van de gelicenseerde software kan intrekken indien door de analyse van de gecontroleerde gegevens een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software. De eindgebruiker ontvangt in dit geval een automatische kennisgeving met het verzoek zich te wenden tot de klantenservice. Indien daarbij blijkt dat de eindgebruiker een rechtmatige gebruiker is kan de klantenservice het gelicenseerde product weer activeren voor deze gebruiker.

(xi) De eindgebruiker aanvaardt dat StreamUnlimited, vanwege zijn industrieel eigendomsrecht op de gelicenseerde software en gezien het gebruik van de gelicenseerde software een door deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, eerste begunstigde is. StreamUnlimited is gerechtigd om zijn gelicenseerde software te verdedigen en alle rechten en eisen die ontstaan uit misbruik van de gelicenseerde software of schending van deze EULA dan wel de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, direct te bestendigen tegenover de eindgebruiker.

8. Overige van toepassing zijnde bepalingen

a) Behalve deze EULA zijn voor het gebruik van het Google Cast product en de software door de eindgebruiker die maatregelen van toepassing die zorgen voor gegevensbescherming zoals die tussen Lautsprecher Teufel en de eindgebruiker voor het gebruik van het Google Cast product en de software zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleert het gestelde over de gegevensbescherming boven deze EULA.

b) Bovendien zijn de algemene voorwaarden van Lautsprecher Teufel van toepassing. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze EULA.

9. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Voor zover de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product handelaar is, valt de EULA onder het Duitse recht met uitsluiting van het Europees kooprecht. De rechterlijke bevoegdheid bevindt zich in dit geval in Berlijn.

Voor zover de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product geen handelaar is, geldt eveneens het Duitse recht voor zover conform het recht van de staat, waarin de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product woonachtig is, de geldigheid van het buitenlands recht doeltreffend kan worden overeengekomen.


Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht Download >

Stand: 02.04.2020

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Liefer-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen
 1. Allgemeines/Vertragsabschluss
 2. Gesetzliches Widerrufsrecht und vertragliches Rückgaberecht
 3. Widerrufsrecht bei der Erbringung von Dienstleistungen
 4. Gewährleistung und Garantie
 5. Transportschäden
 6. Lieferbedingungen
 7. Zahlungsverkehr
 8. Versandkosten
 9. Gebühren/Zölle/Umsatzsteuer
 10. Eigentumsvorbehalt
 11. Mindestbestellwert
 12. Coupons
 13. Kundenbewertungen
 14. Gerichtsstand und anwendbares Recht
 15. Endnutzer-Lizenzvertrag (EULA) für Teufel Streaming

Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen im Versandhandel ist Lautsprecher Teufel in der Lage, sich optimal um die Sicherheit und Zufriedenheit aller Kunden zu kümmern. Bei Verträgen mit Lautsprecher Teufel gelten die folgenden Liefer-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen – jeweils in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung:


1. Allgemeines/Vertragsabschluss
a) Für den Geschäftsverkehr mit der Lautsprecher Teufel GmbH gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Onlineshop stellen noch kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar und dienen lediglich zur Abgabe eines Kaufangebotes.


b) Sie können aus unserem Sortiment diverse Produkte, insbesondere aber nicht abschließend Audio-Produkte, auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. In diesem Warenkorb erhalten Sie zusammenfassend die wichtigsten Informationen über die ausgewählten Produkte (u.a. deren Lieferumfang, Menge, Einzelpreise, Gesamtpreis, Lieferland und Rechnungssumme). Der Warenkorb kann individuell bearbeitet werden. Über den Button „Zur Kasse“ gelangen Sie zum nächsten Schritt und werden gebeten, Ihre persönlichen Daten zur Bestellabwicklung einzugeben. Alternativ können Sie sich auch in einen bestehenden Account einloggen. Anschließend erreichen Sie über den Button „Weiter“ die Auswahl Ihrer gewünschten Zahlungsart. Nachdem Sie diese ausgewählt haben, können Sie über den Button „weiter mit [Zahlungsart]“ fortfahren. Erst mit einem Klick auf den Button „Kaufen“ geben Sie bei Online-Bestellungen ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung können Sie die eingegebenen Daten jederzeit ändern und einsehen. Vor dem Angebot haben Sie die Möglichkeit, von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Ihrem Widerrufsrecht und unserer Datenschutzerklärung Kenntnis zu nehmen. Mit dem Klick auf „Kaufen“ akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestätigen die Kenntnisnahme Ihres Widerrufsrechts sowie der Datenschutzerklärung.


Sie erhalten im Anschluss zunächst eine automatische Bestellbestätigung per E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt und die Sie über die Funktion „Drucken“ ausdrucken können. In dieser Bestellbestätigung finden Sie auch Informationen zum voraussichtlichen Liefertermin. Der Vertragstext wird von uns gespeichert.


Die Bestellbestätigung stellt dann eine verbindliche Vertragsannahme dar, wenn die Erfüllung mit Bestätigung der Zahlungsanweisung an den Zahlungsdienstleister stattfindet. Hierzu zählen die unter Ziffer 7. lit. a) genannten Zahlungsarten. Im Falle vom Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung oder Finanzierung stellt die Bestellbestätigung keine verbindliche Vertragsannahme dar. Die Vertragsannahme erfolgt dann durch Versendung einer verbindlichen Auftragsbestätigung per E-Mail innerhalb von 5 Tagen.


Diese Auftragsbestätigung enthält auch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie weitere Informationen zu Ihrer Bestellung. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auch die Informationen zu Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht.


c) Bei Bestellungen per Telefon, Fax, E-Mail oder Post senden wir Ihnen eine verbindliche Auftragsbestätigung als PDF-Dokument an Ihre E-Mail-Adresse. Diese Auftragsbestätigung enthält auch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie weitere Informationen zu Ihrer Bestellung, und Informationen zum voraussichtlichen Liefertermin. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auch die Informationen zu Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht.


d) Sie haben die Möglichkeit den Kaufvertrag in deutscher Sprache abzuschließen.

e) Vertragspartner des Kunden ist die:
Lautsprecher Teufel GmbH
Geschäftsführer: Sascha Mallah
Budapester Str. 44
10787 Berlin
Germany
Registernummer HRB 20271 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Umsatzsteuer-ID: DE136745959
Kontakt: www.teufel.de/kontakt

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Verträge mit anderen Dienstleistern, z.B. Streaming-Diensten wie z.B. Spotify o.ä., deren Dienste sich mit einigen unserer Produkte nutzen lassen, müssen Sie unmittelbar mit diesen Anbietern abschließen.


f) Neben Lautsprechern, Endstufen, Elektronik, Zubehör und Fan-Shop Artikeln bietet Lautsprecher Teufel auch Wertgutscheine, nämlich Teufel-Geschenk-Gutscheine zum Kauf an, die den Inhaber dazu berechtigen, bei Abschluss eines Kaufvertrages den Kaufpreis anteilig oder vollständig mit dem Gutscheinwert abzugelten. Die Einlösung erfolgt durch Eingabe oder Mitteilung des auf dem Teufel-Geschenk-Gutschein befindlichen Codes. Bei Einlösung des Teufel-Geschenk-Gutscheins in unserem Onlineshop www.teufel.de können Sie aus technischen Gründen pro Bestellung nur einen Teufel-Geschenk-Gutschein einlösen. Bei Bestellungen per Telefon, Fax, E-Mail oder Post können Sie bei einer Bestellung auch mehrere Teufel-Geschenk-Gutscheine einlösen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Sie können den Gutschein auch nur für eine Bestellung verwenden und nicht auf mehrere Bestellungen aufteilen. Wird der Warenwert des Gutscheins bei Ihrer Bestellung nicht gänzlich aufgebraucht, erhalten Sie den Restbetrag in Form eines weiteren Gutscheins erstattet. Teufel-Geschenk-Gutscheine sind übertragbar und dürfen an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Verwandte weitergegeben werden. Das Vervielfältigen und jeglicher Weiterverkauf an Dritte, z.B. auf eBay oder einer vergleichbaren Internethandelsplattform, sind untersagt.Teufel-Geschenk-Gutscheine sind drei Jahre nach Ablauf des Ausstellungsjahres gültig, danach können sie nicht mehr eingelöst werden.


g) Die Abgabe von Lautsprechern, Endstufen, Elektronik, Zubehör, Teufel-Geschenk-Gutscheinen und Fan-Shop Artikeln von Lautsprecher Teufel erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Jeglicher gewerbliche oder kommerzielle Weiterverkauf erworbener Waren ohne vorherige Zustimmung durch Lautsprecher Teufel ist verboten. Für jeden Verstoß gegen das vorgenannte Verbot ist Lautsprecher Teufel berechtigt, eine Vertragsstrafe nach billigem Ermessen festzusetzen, deren Angemessenheit im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann. Weiterhin behält es sich Lautsprecher Teufel vor, Personen, die gegen das vorstehend aufgeführte Verbot verstoßen, in Zukunft vom Erwerb von Lautsprecher Teufel Waren auszuschließen.


2. Gesetzliches Widerrufsrecht und vertragliches Rückgaberecht
a) Gesetzliches Widerrufsrecht


Verbraucher haben bei Verträgen, die die Lieferung von Waren zum Gegenstand haben, ein Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).


Widerrufsbelehrung


Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (Telefon +31 (0)20 8083195, Telefax +49 (0) 30 / 300 930-930, E-Mail: widerruf@teufel.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das wir Ihnen am Ende zur Verfügung stellen oder eine andere eindeutige Erklärung auf unserer Webseite https://www.teufel.de/rma elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Diese Möglichkeiten sind jedoch nicht vorgeschrieben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Hinsendekosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden und den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sofern wir Ihnen aufgrund des Vertrages nicht paketversandfähige Waren per Spedition geliefert haben, holen wir diese bei Ihnen kostenfrei ab.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.


Ende der WiderrufsrechtsbelehrungDas Muster-Widerrufsformular finden Sie ganz am Ende unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312 g Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 6 BGB nicht bei folgenden Verträgen:

 • Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
 • Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.


b) Allgemeine Hinweise zur Rückabwicklung im Rahmen des gesetzlichen Widerrufsrechts


aa)Um uns die Zuordnung und die interne Abwicklung Ihrer Rücksendung zu erleichtern und Ihnen den kostenfreien Rückversand zu ermöglichen, möchten wir Sie bitten, das Rücknahmeverlangen vorab an unsere Servicehotline +31 (0)20 8083195 oder unser Online-Retourenportal zu richten und uns über die Produktrückgabe zu informieren.


bb) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware und ihrer Verpackung. Senden Sie die Ware, soweit es Ihnen noch möglich ist, in der Originalverpackung und mit sämtlichem Zubehör sowie mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie ggf. eine schützende Umverpackung benutzen könnten. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. Bei der Rücksendung von Waren, die Gefahrgüter beinhalten (z.B. Lithium-Ionen-Batterien), gelten besondere Verpackungsanweisungen, über die wir sie hiermit informieren.


cc) Bitte beachten Sie, dass die in den Paragraphen b) aa) und bb) genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind


dd) Bitte beachten Sie ferner, dass die Rückgabe einzelner Komponenten eines Sets nicht möglich ist. Davon zu unterscheiden ist die selbstverständlich zulässige Rückgabe einzelner Kaufgegenstände einer Sammelbestellung.


c) Vertragliches Rückgaberecht


Für alle Produkte mit Ausnahme der Teufel-Geschenk-Gutscheine gewährt Ihnen Lautsprecher Teufel neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein ergänzendes vertragliches Rückgaberecht von acht Wochen ab dem Tage, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Bei Teillieferungen ist der Erhalt der letzten Lieferung für den Beginn der Rückgabefrist maßgeblich. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt davon unberührt.


Voraussetzung für die Ausübung des vertraglichen Rückgaberechts ist, dass die Ware sich in einem ordnungsgemäßen, unbeschädigten Zustand befindet und nicht von Ihnen individuell gestaltet wurde (z.B. Lackierung, Gravuren, permanente Beschriftungen). Ausgenommen vom vertraglichen Rückgaberecht sind Kabel und Waren, an denen Kabel fest verbaut sind und die von Ihnen zerschnitten bzw. zugeschnitten wurden. Das Rückgaberecht für Textilien aus dem Fanartikelbereich des Shops besteht nur, soweit Sie die Ware nur zur Anprobe ausprobiert haben und die Ware unbeschädigt und unversehrt, sowie mit unbeschädigtem Siegel und Etikett zurücksenden.


Unsere Rücksendevorgaben:
Das Rücknahmeverlangen ist an unsere Servicehotline +31 (0)20 8083195 oder unser Online-Retourenportal zu richten. Machen Sie vom Online-Retourenportal Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Rücknahmeverlangens übermitteln. Bitte geben Sie dabei unbedingt die Auftragsnummer (zu finden auf dem Kaufbeleg, der dem Produkt beilag oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 30012345) und Ihre E-Mail-Adresse an.


Nach der Ausübung des vertraglichen Rückgaberechts sind Sie angehalten, die Ware an Lautsprecher Teufel zurückzusenden. Wenn Sie dabei gemäß unseren Verpackungsrichtlinien und Rücksendevorgaben vorgehen, tragen wir die Rücksendekosten und die Gefahr der Beschädigung und des Verlustes während des Transports. Eine Erstattung der Hinsendekosten erfolgt im Rahmen des vertraglichen Rückgaberechts nicht. Im Übrigen gelten die Regelungen in Ziffer 2. lit. a).


Bitte beachten Sie die ergänzenden Verpackungsanweisungen bei der Rückgabe von Waren, die Gefahrgüter beinhalten (z.B. Lithium-Ionen-Batterien).

Bei Fragen zur Rücksendung von Produkten kontaktieren Sie uns bitte vorher über unsere Kontaktseite www.teufel.de/kontakt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.teufel.de/retouren.html.


d) Hinweis zur Rückabwicklung des Kaufvertrages über ein Teufel-Produkt bei Kauf unter Einlösung von Coupons (Aktionsgutschein/ Gutscheincode):


Bitte beachten Sie, dass die (teilweise) Rückabwicklung des Kaufvertrages infolge der Geltendmachung des gesetzlichen Widerrufsrechts oder vertraglichen Rückgaberechts bei einem Kauf unter Einlösung eines Coupons auch die Rückabwicklung des Geschäfts über die Entgegennahme des Coupons zur Folge haben kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Entgegennahme des Coupons unsererseits unter dem Vorbehalt des Einkaufs von Waren im Wert eines bestimmten Betrages (Mindestbestellwert) steht und die (teilweise) Rückabwicklung des Kaufvertrages dazu führt, dass der Mindestbestellwert für die Einlösung des Coupons nicht mehr erreicht wird. Dies bedeutet, dass Sie den Coupon zurückerhalten, uns seinen nominellen Gegenwert jedoch ersetzen müssen, sofern Sie einen Kaufvertrag unter Einlösung des Coupons nur teilweise mit der Folge rückabwickeln (z.B. nur bezüglich eines Kaufgegenstands), dass der Mindestbestellwert zur Einlösung des Coupons nicht mehr erreicht wird.

e) Hinweis zur Rückabwicklung des Kaufvertrags über ein Teufel-Produkt bei Kauf unter Einlösung eines Teufel-Geschenk-Gutscheins:

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Rückabwicklung eines unter Einlösung eines Teufel-Geschenk-Gutscheins getätigten Kaufs den Gutschein zurückerhalten. Eine Barauszahlung erfolgt auch in diesem Fall nicht.

f) Hinweise zur Rückabwicklung des Kaufvertrags über Teufel-Geschenk-Gutscheine:

Bei der Rückabwicklung des Kaufvertrages über einen Teufel-Geschenk-Gutschein infolge der Geltendmachung des gesetzlichen Widerrufsrechts gilt folgendes:

Haben Sie den Gutschein bereits vor Ablauf der Rückgabefrist eingelöst, oder haben Sie den Gutschein weitergegeben, sind Sie insoweit zum Wertersatz verpflichtet. Die Pflicht zum Wertersatz können Sie vermeiden, indem Sie den Gutschein erst einlösen oder weitergeben, wenn Sie sich entschlossen haben, von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrechts keinen Gebrauch zu machen.

g) Hinweise zur Rückabwicklung des Kaufvertrages bei Zugabe von kostenfreien Zusatzartikeln/Zubehör:

Bitte beachten Sie außerdem, dass Zugaben (Zusatzartikel, Zubehör), die wir Ihnen kostenlos zu einem käuflich erworbenen Produkt hinzugegeben haben, im Falle der Rückabwicklung des Kaufvertrags mit zurückgegeben werden müssen. Die Gewährung kostenloser Zugaben steht unter dem Vorbehalt, dass Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht oder vertraglichen Rückgaberecht keinen Gebrauch machen. Sollten Sie die Zugabe im Falle der Rückabwicklung nicht mit zurücksenden, müssen wir insoweit Wertersatz verlangen.

h) Sollten Sie bei der Aufstellung der Ware unseren Aufstell-Service in Anspruch genommen haben, werden die damit verbundenen Kosten im Falle der Ausübung des vertraglichen Rückgaberechts nicht erstattet.

3. Widerrufsrecht bei der Erbringung von Dienstleistungen

Widerrufsbelehrung


Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (Telefon +31 (0)20 8083195, Telefax +49 (0) 30 / 300 930-930, E-Mail: widerruf@teufel.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sofern wir Ihnen aufgrund des Vertrages Waren geliefert haben, holen wir diese bei Ihnen ab. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust dieser Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ende der WiderrufsbelehrungDas Muster-Widerrufsformular finden Sie ganz am Ende unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


4. Gewährleistung und Garantie


Die Lautsprecher Teufel GmbH übernimmt eine Garantieverpflichtung für Produkte der Marke Teufel nach den folgenden Bestimmungen. Für Produkte der Marken Onkyo und TEAC gelten die jeweils einschlägigen Garantiebedingungen.


Diese Garantiebedingungen gelten, soweit sie dem jeweiligen nationalen Recht im Hinblick auf Garantiebestimmungen nicht entgegenstehen. Außerhalb der Garantie gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Diese bleiben von dieser Garantieerklärung unberührt.
Voraussetzung für die Erbringung der Garantieleistung ist, dass Sie zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung vorlegen. Bei einem privaten Weiterverkauf von Teufel-Produkten kann die Garantie auf den Erwerber übertragen werden, solange die Originalrechnung mit übergeben wird. Die Garantie gilt nicht für Produkte der Marke Teufel, die vom Ersterwerber nicht unmittelbar bei Lautsprecher Teufel GmbH erworben wurden. Wir gewähren keine Garantie auf kostenlose Warenzugaben oder kostenpflichtige Fanartikel (wie z.B. T- Shirts, Mützen, Jacken, etc.). Die Ausführung von Teufel-Garantieleistungen bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.


a) Wir gewähren Ihnen 12 Jahre Garantie für Gehäuse, Chassis und Frequenzweichen von passiven Lautsprechern, gerechnet ab dem Kaufdatum. Hiervon nicht umfasst, sind Mängel am Gehäuse oder der Gehäuseoberfläche, die auf natürliche oder übliche Abnutzungs- und Alterserscheinungen zurückzuführen sind (z.B. Verfärbungen). Der Garantieanspruch erlischt auch im Falle einer Umlackierung des Gehäuses.

b) Wir gewähren Ihnen 2 Jahre Garantie für elektronische Geräte, elektrische Komponenten und elektrische Bauteile, Portables, Kopfhörer, Streaming- und/oder Bluetooth- Geräte und aktive Lautsprecher, gerechnet ab dem Kaufdatum.

Treten innerhalb der genannten Garantiefristen Mängel auf, die weder auf einer Beschädigung infolge gebrauchswidriger Benutzung, unsachgemäßer Behandlung, Veränderungen des Gerätes (z.B. Aufschrauben des Gehäuse, Ausbau von Komponenten) durch den Kunden noch auf einer elektrischen oder mechanischen Überlastung beruhen und wurden bisher weder durch Sie noch durch einen Dritten Reparaturversuche unternommen, so werden wir das Gerät nach eigenem Ermessen entweder ersetzen oder reparieren. Falls uns ein in jeder Hinsicht identisches Gerät nicht mehr zur Verfügung steht, sind wir berechtigt, den Ersatz durch ein technisch gleichwertiges Gerät zu leisten. Für den Fall, dass uns die von uns gewählte Art der Garantieerfüllung nicht möglich ist, ersetzen wir Ihnen den Zeitwert des betreffenden Geräts.
Der Garantieanspruch besteht nicht für Änderungen an der Software eines Geräts oder Änderungen an externer Software mit denen das Gerät interagiert, soweit diese von einem anderen Unternehmen vorgenommen wurden und nach Übergabe des Geräts an Sie erfolgen. Lautsprecher Teufel weist darauf hin, dass Zugriffe auf das Gerät und Veränderungen der Software durch Unternehmen möglich sind, deren Dienste wie bspw. Music-Streaming-Dienste, Sie über das Gerät in Anspruch nehmen.


Um unserer Garantieerfüllung nachzukommen, kontaktieren Sie uns bitte vor Einsendung des defekten Gerätes und der Rechnungskopie telefonisch oder schriftlich über www.teufel.de/kontakt. Bei paketversandfähiger Ware (alltägliche, kompakte Ware ohne besondere Handhabung) nutzen Sie bitte das Teufel Online-Retourenportal. Bei nicht paketversandfähiger Ware (sperrige oder zerbrechliche Speditionsware) vereinbaren Sie bitte mit uns einen Abholtermin durch eine Spedition.


Ist die Garantieerfüllung im Zuge der Ersatzlieferung erfolgt, sind Sie dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware unverzüglich, bestenfalls Zug-um-Zug bei Ankunft der Ersatzlieferung, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen an Teufel auf unsere Kosten nach den im vorherigen Abschnitt genannten Kriterien zurückzusenden. Wir behalten uns vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen, sollte die Herausgabe verweigert werden oder zu spät erfolgen.


Wenn Sie sich bei der Einsendung berechtigter Garantieansprüche an unsere Rücksendevorgaben, Verpackungsrichtlinien und Verpackungsanweisungen für Gefahrgüter halten, tragen wir die Gefahr der Beschädigung und des Verlustes während des Transports und übernehmen die Rücksendekosten, sofern die Rücksendung aus einem der von uns belieferten Länder erfolgt.


5. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf: www.teufel.de/kontakt.
Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.


6. Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands. Wir behalten uns vor, einige angebotene Waren von der Belieferung in bestimmte Landesteile auszuschließen. Über etwaige Beschränkungen informieren wir Sie während des Bestellvorgangs, wenn Sie Ihre Lieferadresse eingeben, oder in der Detailbeschreibung der Ware.


Sofern nicht anders vereinbart und mit Ausnahme der Lieferung von Gutscheinen (s.u.), erfolgt die Lieferung ab dem Lager von Lautsprecher Teufel an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Aufgrund der Größe unserer Produkte ist ein Versand an Packstationen nicht möglich. Bei Zustellung per DHL oder UPS erfolgt die Lieferung direkt bis an die Wohnungstür. Dabei kann es bei Lieferungen per DHL vorkommen, dass eine aus mehreren Paketen bestehende Sendung an verschiedenen Tagen angeliefert wird. Sollten Sie nicht zu Hause sein, erhalten Sie eine Benachrichtigung vom Lieferunternehmen, an welchem Ort (z.B. Postfiliale) Sie die Ware abholen können.
Bei einer Zustellung per Spedition (innerhalb und außerhalb Deutschlands), also bei größeren, auf einer Einwegpalette verpackten Systemen, erfolgt die Lieferung bis vor das Grundstück (Bordsteinkante). Für den weiteren Transport muss der Kunde selber Sorge tragen. Einwegpaletten sind typischerweise nicht zur Weitergabe an den Kunden bestimmt. Sie dienen dazu, den Warenaustausch bei Abladung der bestellten Ware zu erleichtern, weshalb sie oftmals direkt mit der Ware verbunden ist. Die Spedition wird, sofern nichts anderes vereinbart ist, die Einwegpalette nach Anlieferung der Ware beim Kunden belassen. Die Einwegpalette ist entsprechend im Hausmüll oder über einen Wertstoffhof gesetzeskonform zu entsorgen. Sollte dies auf Wunsch des Kunden nicht möglich sein, kann die Spedition, sollte dies technisch möglich sein, die Palette unverzüglich nach Anlieferung der Ware unentgeltlich zurücknehmen. Anderenfalls setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung.

Die Lieferung von Teufel-Geschenk-Gutscheinen erfolgt per E-Mail in Form eines PDF-Dokuments.

Bei den Produktdarstellungen im Onlineshop finden Sie Hinweise zur Verfügbarkeit von Produkten. Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.


Der Liefertermin ist

 • bei Lieferungen innerhalb Deutschlands spätestens der 9. Tag und
 • bei Lieferungen außerhalb Deutschlands spätestens der 14. Tag
ab Bestellung.

Auf hiervon abweichende Lieferzeiten weisen wir auf unseren Produktseiten hin.

Schwerwiegende, betriebsfremde, von außen herbeigeführte Ereignisse (‚höhere Gewalt‘), wie insbesondere aber nicht abschließend Naturkatastrophen, Epidemien, Arbeitskämpfe, politische Unruhen, kriegerische oder terroristische Auseinandersetzungen, die unvorhersehbare Folgen für die Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien beide Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in Verzug befinden sollten. Eine automatische Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Die Parteien sind verpflichtet, sich über den Eintritt eines solchen Hindernisses unverzüglich zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.


7. Zahlungsverkehr
a) Allgemeines
Die Ware können Sie per Vorkasse, PayPal, PayPal Express, Amazon Pay, Kreditkarte (MasterCard, Visa, American Express, Maestro), per ‚Sofort.‘ (in den Ländern Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande, Belgien, Polen), per Rechnung bezahlen oder finanzieren. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung steht Ihnen ab einem Warenwert von 79,90 Währungseinheiten zur Verfügung. Die ratenweise Finanzierung über die payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien ist ab einem Warenwert von 199 Währungseinheiten möglich. Diese Finanzierung ist auf unserer Website übrigens mit der Marke paysafe Pay Later bzw. paysafe gekennzeichnet. Finanzierungen sind außerdem über die BNP Paribas S.A./Consors Finanz, Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstraße 31, 80336 München ab einem Warenwert von 150 Währungseinheiten möglich.


Bitte beachten Sie, dass Ihnen möglicherweise nicht alle Zahlungsarten zur Verfügung stehen, da die angebotenen Zahlungsarten abhängig von der Bestellsumme, Bestellweg (telefonisch oder online), der Lieferart, dem Versandziel, der Kontoverbindung und Einstellungen im Kundenkonto sind. Die verschiedenen Möglichkeiten stehen im Bestellprozess zur Auswahl und sind auch im Info-Bereich unserer Webseiten beschrieben. Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Zahlungsarten, auch nach Ihrer Bestellung, auszuschließen.

Sie stimmen zu, dass Sie Rechnungen elektronisch erhalten. Elektronische Rechnungen werden Ihnen im PDF-Format per E- Mail zur Verfügung gestellt.


Bei dem Erwerb von Teufel-Geschenk-Gutscheinen stehen Ihnen nur PayPal oder Kreditkarte zur Verfügung.

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 14 Kalendertagen auf unser Konto zu überweisen. Erfolgt die Zahlung nicht vollständig und rechtzeitig, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Bei Zahlung per Kreditkarte, PayPal und Sofortüberweisung erfolgt die Belastung Ihres Kontos sofort.

b)Kauf auf Rechnung und Finanzierung
Wir bieten die Zahlungsarten „Finanzierung“ unseren Kunden über die payolution GmbH und die BNP Paribas S.A./Consors Finanz an. Die Zahlungsart „Kauf auf Rechnung“ bieten wir ebenfalls über die payolution GmbH an. Sie können mit diesem Service Waren über das Internet erwerben und müssen sie erst nach tatsächlichem Erhalt der Ware und der Rechnung bezahlen oder können die Zahlung bequem in Teilraten vornehmen bzw. über einen Kredit finanzieren.

Der Kaufvertrag über die Ware kommt ausschließlich zwischen Ihnen und uns zustande. Auch die Abwicklung des Kaufvertrags bestimmt sich nach den Vereinbarungen, die Sie mit uns treffen. Insbesondere bleiben wir zuständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zu Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, Gewährleistungsansprüchen, allfällige Vertragsrücktritte sowie Gutschriften. Wenn Sie sich für Kauf auf Rechnung oder eine Finanzierung entscheiden, gelten diese Geschäftsbedingungen zusätzlich zu jenen Vereinbarungen und den AGB des jeweiligen Anbieters der Finanzierung oder des Rechnungskaufs.

c) Kauf auf Rechnung und Finanzierung über die payolution GmbH
Der Rechnungskauf und die Finanzierung über die payolution GmbH stehen nur Verbrauchern ab 18 Jahren zur Verfügung. Bei den beiden Zahlarten erfolgt eine Forderungsabtretung an die net-m privatbank 1891 AG (im Folgenden „Bank“). Sie werden über diese Forderungsabtretung hiermit informiert. Sämtliche Zahlungen haben, um schuldbefreiend zu wirken, ausschließlich an die Bank auf das zu diesem Zweck Ihnen bekanntgegebene Konto zu erfolgen. Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bank.

Zahlungsmodalitäten und Zinssätze
Bei der Finanzierung über die payolution GmbH werden Sie in unserer Dateneingabemaske oder einem anderen geeigneten elektronischen Medium und in einer Ihnen anschließend zur Aufbewahrung bzw. Speicherung zur Verfügung gestellten Information über alle wesentlichen Vertragskonditionen im Sinne der vorvertraglichen Informationspflichten der Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge informiert. Diese Informationen werden Ihnen zusätzlich nach Vertragsabschluss, spätestens mit Zustellung der Ware, in speicherbarer Form elektronisch oder schriftlich übermittelt.
Sofern Sie auf Grund Ihrer besonderen Vereinbarung mit uns oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von dem Kaufvertrag zurücktreten, die Ware retournieren, Preisminderung geltend machen oder sonstige Gründe haben, ihre Zahlung ganz oder teilweise nicht leisten zu müssen, wird die Bank in diesem Fall die Forderung gegen Sie wieder an uns zurück übertragen. Mit uns ist sodann eine endgültige Vereinbarung über die Zahlung zu treffen, oder die Rückabwicklung vorzunehmen.

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung
Eine vorzeitige Kündigung einer getroffenen Vereinbarung über eine Finanzierung ist im Wege vorzeitiger Rückzahlung möglich: Sie haben das Recht, jederzeit den finanzierten Betrag vor Ablauf der bedungenen Zeit zum Teil oder zur Gänze zurückzuzahlen. Die von Ihnen zu zahlenden Zinsen verringern sich bei vorzeitiger Rückzahlung des finanzierten Betrage entsprechend dem dadurch verminderten Außenstand und entsprechend der dadurch verkürzten Vertragsdauer; laufzeitabhängige Kosten verringern sich verhältnismäßig.

Warnung: Folgen ausbleibender Zahlungen
Es fallen für verspätete Zahlungen sowohl bei Rechnungskauf als auch bei der Finanzierung Verzugszinsen in vereinbarter Höhe sowie Kosten für zweckentsprechende Mahnungen an. Bei nicht erfolgreichem internem Mahnwesen, kann die Bank die offene Forderung zur Betreibung an ein Inkassobüro übergeben. In diesem Fall können Ihnen Kosten für Rechtsverfolgung durch Inkassobüros und allenfalls für anwaltliche Vertretung entstehen.
Wir informieren Sie darüber, dass bei der Finanzierung im Falle des Ausbleibens fälliger Zahlungen die Bank, der die Kaufpreisforderung von uns abgetreten wurde, das Recht hat, die Vereinbarung über die Finanzierung nach schriftlicher Mahnung und Nachfristsetzung vorzeitig zu beenden und der gesamte noch offene Betrag dann sofort fällig wird.

Datenschutzbestimmungen
Bei Auswahl von Kauf auf Rechnung oder einer Finanzierung über die payolution GmbH willigen Sie ausdrücklich darin ein, dass für die Abwicklung dieser Zahlarten personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, Adresse, Email, Telefonnummer, Geburtsdatum, IP-Adresse, Geschlecht) gemeinsam mit für die Transaktionsabwicklung erforderlichen Daten (Artikel, Rechnungsbetrag, Zinsen, Raten, Fälligkeiten, Gesamtbetrag, Rechnungsnummer, Steuern, Währung, Bestelldatum und Bestellzeitpunkt) an die payolution GmbH übermittelt werden. Die payolution GmbH hat ein berechtigtes Interesse an den Daten und benötigt bzw. verwendet diese um Risikoüberprüfungen durchzuführen.
Zur Überprüfung der Bonität des Kunden werden Abfragen und Auskünfte bei öffentlich zugänglichen Datenbanken sowie Kreditauskunfteien durchgeführt. Bei nachstehenden Anbietern können Bonitätsauskünfte eingeholt werden:

 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien
 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich
 • CRIF GmbH, Dessauerstraße 9, D-80992 München
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wien
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wien
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, D-53844 Troisdorf
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien

Die payolution GmbH wird Ihre Angaben zur Bankverbindung (insbesondere Bankleitzahl und Kontonummer) zum Zwecke der Kontonummernprüfung an die SCHUFA Holding AG übermitteln. Die SCHUFA prüft anhand dieser Daten zunächst, ob die von Ihnen gemachten Angaben zur Bankverbindung plausibel sind. Die SCHUFA überprüft, ob die zur Prüfung verwendeten Daten ggf. in Ihrem Datenbestand gespeichert sind und übermittelt sodann das Ergebnis der Überprüfung an die payolution GmbH zurück. Ein weiterer Datenaustausch wie die Bekanntgabe von Bonitätsinformationen oder eine Übermittlung abweichender Bankverbindungsdaten sowie Speicherung Ihrer Daten im SCHUFA-Datenbestand finden im Rahmen der Kontonummernprüfung nicht statt. Es wird aus Nachweisgründen allein die Tatsache der Überprüfung der Bankverbindungsdaten bei der SCHUFA gespeichert.
Außerdem stimmen Sie zu, dass die payolution GmbH berechtigt ist, auch Daten zu etwaigem nicht-vertragsgemäßen Verhalten (z.B. unbestrittene offene Forderungen) zu speichern, zu verarbeiten, zu nutzen und an oben genannte Auskunfteien zu übermitteln.
Durch das Akzeptieren dieser AGB nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir bereits nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über Finanzierungshilfen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, zu einer Prüfung Ihrer Kreditwürdigkeit gesetzlich verpflichtet sind.

Sie willigen ausdrücklich ein, dass wir im Fall eines Kaufs auf Rechnung oder einer Finazierung über die payolution GmbH Daten über die Aufnahme (zu Ihrer Person, Kaufpreis, Laufzeit des Teilzahlungsgeschäfts, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z.B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung, erfolgte Rückzahlungen) dieses Teilzahlungsgeschäfts übermittelt. Nach Abtretung der Kaufpreisforderung wird die forderungsübernehmende Bank die genannten Datenübermittlungen vornehmen, auch dem stimmen Sie ausdrücklich zu. Wir bzw. die Bank, der die Kaufpreisforderung abgetreten wird, werden der payolution GmbH auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung des Teilzahlungsgeschäfts, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese Meldungen dürfen nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von Vertragspartnern der payolution GmbH oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch Ihre schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. Die payolution GmbH speichert die Daten, um ihren Vertragspartnern, die gewerbsmäßig Teilzahlungs- und sonstige Kreditgeschäfte an Verbraucher geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und der payolution GmbH vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden. der payolution GmbH stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die payolution GmbH übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe der Bank; subjektive Werturteile sowie persönliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in Auskünften der payolution GmbH nicht enthalten.
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass Sie diese Zustimmung zur Datenweitergabe jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, uns gegenüber widerrufen können. Die oben genannten gesetzlichen Verpflichtungen zur Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit bleiben von einem allfälligen Widerruf jedoch unberührt. Schließlich verpflichten Sie sich, ausschließlich wahrheitsgetreue Angaben gegenüber uns zu machen. Sollten Sie Auskunft über die Verwendung von Sie betreffenden personenbezogenen Daten erhalten wollen, können Sie sich an datenschutz@payolution.com wenden.
Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

d) Finanzierung über die BNP Paribas/Consors Finanz
Für Bestellungen mit einem Warenwert zwischen 150 und 5.000 Währungseinheiten können wir Ihnen außerdem eine Finanzierung über die BNP Paribas S.A./Consors Finanz vermitteln. Diese Finanzierung steht ebenfalls nur Verbrauchern ab 18 Jahren zur Verfügung. Bei erfolgreichem Abschluss einer Finanzierung kommt zwischen Ihnen und der BNP Paribas S.A./Consors Finanz ein Darlehensvertrag zustande. Wir vermitteln Ihnen diesen Darlehensvertrag lediglich, sind jedoch selbst nicht Vertragspartner. Einzelheiten zu den Bedingungen der jeweiligen Finanzierung erhalten Sie direkt von der BNP Paribas S.A./Consors Finanz im Rahmen der Beantragung der Finanzierung.

Ablauf des Antragsprozesses
Bei der Finanzierung des Kaufpreises über BNP Paribas S.A./Consors Finanz werden Sie nach dem Anklicken des „Kaufen-Buttons“ zu einem Eingabeformular von BNP Paribas S.A./Consors Finanz weitergeleitet, in dem Sie einige Angaben zu Ihrer Person machen müssen. Diese Informationen benötigt die Bank zur Bewertung Ihrer Bonität. Die Daten werden direkt von der BNP Paribas S. A./Consors Finanz verarbeitet. Auf Grundlage der mitgeteilten Informationen prüft die Bank Ihre Bonität und trifft eine vorläufige Finanzierungsentscheidung. Sollte BNP Paribas S. A./Consors Finanz Ihre Finanzierungsanfrage vorläufig ablehnen, können Sie eine andere Zahlart auswählen. Wenn BNP Paribas S.A./Consors Finanz die Finanzierung dagegen vorläufig genehmigt, können Sie die Kreditvertragsunterlagen ausdrucken und das Identifikationsverfahren durchführen. Gegenüber der Bank legitimieren können Sie sich entweder online oder in einer Post-Filiale. Einzelheiten zum Legitimationsverfahren entnehmen Sie bitte ebenfalls den Vertragsunterlagen der BNP Paribas S. A./Consors Finanz.

Nach dem Eingang Ihrer Unterlagen prüft die BNP Paribas S. A./Consors Finanz Ihre Unterlagen und trifft eine endgültige Finanzierungsentscheidung. Sollte BNP Paribas S. A./Consors Finanz innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung eine endgültige Finanzierungszusage machen, nehmen wir Ihr Kaufangebot an und der Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns kommt zustande. Sollte uns eine Finanzierungszusage von BNP Paribas S. A./Consors Finanz nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag Ihrer Bestellung erreichen, werden wir Ihre Bestellung automatisch stornieren. Ein Kaufvertrag kommt zwischen Ihnen und der Lautsprecher Teufel GmbH in dem Fall nicht zustande. Gleiches gilt, wenn BNP Paribas S. A./Consors Finanz Ihre Anfrage zur Finanzierung ablehnt.

Datenschutzbestimmungen
Bei einer Auswahl der Finanzierung über die BNP Paribas S. A./Consors Finanz willigen Sie ausdrücklich darin ein, dass für die Abwicklung dieser Zahlart personenbezogene Daten (Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum) gemeinsam mit für die Transaktionsabwicklung erforderlichen Daten (Rechnungsbetrag, Bestellnummer) an die BNP Paribas S. A./Consors Finanz übermittelt werden. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen der Finanzierung entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von BNP Paribas S. A./Consors Finanz unter https://www.consorsfinanz.de/datenschutz/index.html sowie den jeweiligen Vertragsunterlagen.


8. Versandkosten
Die Versandkosten sind nicht in den genannten Verkaufspreisen enthalten. Jeder Artikel hat seine individuellen Versandkosten. Diese Versandkosten stehen in direktem Bezug zu Größe, Gewicht, Paketanzahl, Produktgruppe, Versandunternehmen und Wert des Produktes. Der Betrag der Versandkosten kann sich ändern, wenn weitere Komponenten hinzugefügt werden.

Auf unseren Produktseiten sowie im Bestellverlauf werden Ihnen die für Ihre Bestellung anfallenden Versandkosten angezeigt.


9. Gebühren/Zölle/Umsatzsteuer
Bei Lieferungen in die Schweiz fallen für Sie keine zusätzlichen landesspezifische Zölle, Steuern und Gebühren an. Für jede Lieferung, die wir für Sie in das Nicht-EU Ausland, außerhalb der Schweiz veranlassen, erstellen wir die Rechnung netto, d.h. ohne deutsche Umsatzsteuer.

Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise unter
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs_de und zur Einfuhrsteuer unter http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do.


10. Eigentumsvorbehalt
Der Verkauf erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Etwas anderes gilt nur beim Rechnungskauf und bei Ratenkauf, bei denen wir die Kaufpreisforderung an unsere Partnerbank abtreten (s.o. Ziffer 7.). Hier bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Bank.


11. Mindestbestellwert
Der Mindestbestellwert bei einer Lieferadresse außerhalb Deutschlands beträgt 50,00 Währungseinheiten.


12. Coupons (Aktionsgutschein/Gutscheincode)
Haben Sie von uns einen Coupon erhalten, können Sie diesen bei einer Ihrer nächsten Bestellungen im Teufel Onlineshop unter folgenden, jedoch nicht abschließenden, Bedingungen einlösen: Jeder Coupon ist nur einmal pro Bestellung gültig. Es darf nur ein Coupon pro Bestellung eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich – auch nicht in dem Fall, dass ein Kunde nach dem Erwerb eines Produkts unter Verwendung eines Coupons von seinem vertraglichen Rückgaberecht oder gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch macht. Im Übrigen verweisen wir bezüglich der Rückabwicklung infolge der Geltendmachung des gesetzlichen Widerrufsrecht oder vertraglichen Rückgaberechts auf 2. d) dieser AGB.

Sie können den Coupon an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Verwandte weitergeben. Jegliche Vervielfältigung und jeglicher Weiterverkauf an Dritte, z.B. auf eBay oder einer vergleichbaren Internethandelsplattform, sind untersagt. Widerrechtlich vervielfältigte oder verkaufte Gutscheine verlieren ihre Gültigkeit.


13. Kundenbewertungen
Sofern Sie für die von Ihnen bei Lautsprecher Teufel erworbenen Produkte eine Bewertung gemäß unserem Kundenbewertungssystem abgeben, gewähren Sie uns eine zeitlich und örtlich unbeschränkte kostenlose Lizenz zur weiteren Verwendung der Inhalte online wie offline. Dazu gehört insbesondere das Recht, Ihre Bewertung in unseren Webshops und auf anderen Websites zu veröffentlichen, das Recht, Ihre Bewertung in unserer Printwerbung zu verwenden wie auch das Recht, Ihre Bewertungen zu bearbeiten, in eine andere Sprache zu übersetzen und/oder zu kürzen. Wir behalten uns vor, Ihre Kundenbewertung nicht oder nur zeitweilig auf unserer Website oder innerhalb anderer Portale zu veröffentlichen. Die uns erteilten Rechte können wir auf Dritte übertragen, soweit dies für die vorgenannten Zwecke notwendig ist. Die Urheberbenennung erfolgt ausschließlich durch Nennung des Vornamens sowie des ersten Buchstabens des Nachnamens. Darüber hinaus gelten unsere Bewertungsrichtlinien.

14. Urheberrechte
Wir haben an allen digitalen Inhalten, insbesondere an allen Bildern, Filmen und Texten, die in unserem Online Shop veröffentlicht werden, entsprechende Urheber- und/oder exklusive Nutzungsrechte. Eine Verwendung oder Extrahierung dieser Inhalte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.


15. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Berlin, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist.

Verträge unter Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Vereinbarungen zu einem Zweck, der weder der gewerblichen noch der selbständigen beruflichen Tätigkeit des Berechtigten zugerechnet werden kann (Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.Muster-Widerrufsformular Waren

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.An die Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (Telefax +49 (0) 30 / 300 930-930, E-Mail: widerruf@teufel.de:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*)

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag

über den Kauf der folgenden Waren

bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum


* Unzutreffendes streichen
Muster-Widerrufsformular Dienstleistungen

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.An die Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (Telefax +49 (0) 30 / 300 930-930, E-Mail: widerruf@teufel.de:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*)

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag

die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum


* Unzutreffendes streichen


Endnutzer-Lizenzvertrag (EULA) für Teufel Streaming

Lesen Sie bitte diesen Endnutzer-Lizenzvertrag (nachfolgend EULA genannt) aufmerksam und vollständig durch. Wenn Sie das Google Cast- fähige Produkt von Lautsprecher Teufel (nachfolgend Google Cast- Gerät genannt) und die zu seiner Bedienung geeignete App benutzen, stimmen Sie dem EULA zu. Sie dürfen das Google Cast- Gerät und die App nur entsprechend diesem EULA nutzen.

Dieser EULA regelt Ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Softwareprogrammen, einschließlich etwaiger Updates und Upgrades und Online- oder Offline-Dokumentationen, die Ihnen von Lautsprecher Teufel oder von Drittanbietern, von denen diese Softwareprogramme stammen, auf dem Google Cast- Gerät zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Der EULA gilt auch für etwaige Daten, die beim Betrieb der Softwareprogramme entstehen (alles zusammen nachfolgend Software genannt).

Unabhängig von diesem EULA kann die Nutzung einzelner Softwareprogramme auf dem Google Cast- Gerät Gegenstand der Lizenzbedingungen von Drittanbietern, von denen diese Softwareprogramme stammen, sein. Diese Lizenzbedingungen gelten in diesem Falle ergänzend zu diesem EULA. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem EULA und den Lizenzbedingungen von Drittanbietern gehen die Lizenzbedingungen von Drittanbietern vor.


1. Softwarelizenz

a) Lautsprecher Teufel räumt Ihnen ein Recht zur Nutzung der Software ausschließlich im Zusammenhang mit dem Google Cast- Gerät ein, auf dem die Software ursprünglich von Lautsprecher Teufel installiert wurde. Lautsprecher Teufel und Drittanbieter behalten sich alle Rechte an der Software vor, die Ihnen mit diesem Vertrag nicht ausdrücklich eingeräumt wurden. Das Nutzungsrecht entfällt, sobald das Google Cast- Gerät, auf dem die Software installiert ist, endgültig nicht mehr benutzt wird.

b) Sie dürfen diese Software in keiner Weise vervielfältigen, bearbeiten, verändern oder Bearbeitungen und Veränderungen vervielfältigen. Funktionen und Mechanismen, die dem Schutz der Software gegen eine unerlaubte Verwendung dienen, dürfen von Ihnen nicht manipuliert oder umgangen werden. Weiterhin dürfen Sie die Software oder einzelne Komponenten der Software nicht zum Zwecke der Nutzung der Komponenten auf einem anderen oder mit einem anderen Google Cast- Gerät trennen und einzeln oder zusammen anderweitig verwenden. Sie dürfen die Software nicht zurückentwickeln (reverse engineering), auseinandernehmen (disassembling). Eine Dekompilierung ist ausschließlich zu dem Zwecke erlaubt, die Interoperabilität der Software mit anderen Software- oder Hardwarekomponenten herzustellen, soweit dies nach dem Recht erlaubt ist, dem diese Vereinbarung unterfällt.

c) Die Beschränkung der Lizenz nach a) und b) gilt nicht für Softwareprogramme oder - Programmkomponenten, die einer Open-Source-Lizenz unterfällt. Die Nutzung dieser Softwareprogramme oder - Programmkomponenten richtet sich ausschließlich nach der jeweils einschlägigen Open-Source-Lizenz in der jeweiligen Fassung, die zum Zeitpunkt der Nutzungshandlung gilt. Der Nutzer ist verpflichtet, sich bei jeder Nutzung eines Softwareprogramms oder einer -Programmkomponenten, die einer Open-Source-Lizenz unterfällt, über die jeweiligen Lizenzbedingungen zu informieren und die jeweiligen Lizenzbedingungen strikt einzuhalten. Soweit die Open-Source-Lizenz die Verpflichtung des Anbieters enthält, dem Nutzer den Quellcode der Software zugänglich zu machen, kann der Endnutzer sich diesbezüglich an Lautsprecher Teufel wenden.

d) Sie dürfen etwaige Marken oder sonstige Hinweise auf das Google Cast- Gerät oder den Hersteller des Google Cast- Geräts oder von Teilen des Google Cast- Geräts oder der Software nicht vom Google Cast- Gerät entfernen oder verändern, verdecken oder verunstalten.


2. Inhaltsdienste

a) Der Erwerb oder die Nutzung des Google Cast- Gerätes und der Software berechtigen Sie nicht, auf Inhalte (Musik oder andere Tonaufnahmen, Filme etc.) zuzugreifen, die von einem Drittanbieter (nachfolgend Inhaltsanbieter) in einem Netzwerk oder auf einem Server zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung dieser Inhalte ist ausschließlich von den Bedingungen abhängig, zu denen der Inhaltsanbieter die Inhalte zum Abruf zugänglich macht. Zur Nutzung dieser Inhalte müssen Sie eine Vereinbarung mit dem Inhaltsanbieter abschließen, die Sie gegebenenfalls zur Zahlung eines Entgelts für die Nutzung der Inhalte an den Inhaltsanbieter verpflichtet. Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, sind für die Bereitstellung und Nutzung der Inhalte durch einen Inhaltsanbieter nicht verantwortlich.

b) Soweit Sie mit dem Google Cast- Gerät und der Software auf rechtlich geschützte Inhalte (Musik oder andere Tonaufnahmen, Filme etc.) zugreifen, dürfen das Google Cast- Gerät und die Software nur in dem Umfang nutzen, in dem der Zugriff auf diese Inhalte nach dem Recht, dem dieser Vertrag oder die Inhalte unterfallen, Ihnen nach Gesetz oder Vertrag erlaubt ist. Sie stellen Lautsprecher Teufel und jeden Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, von allen Ansprüchen frei, die sich als einer rechtswidrigen Nutzung von Inhalten ergeben können. Die Freistellung gilt auch für etwaige Kosten, die Lautsprecher Teufel oder einem Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Nutzung von Inhalten durch Sie entstehen. Im Falle einer rechtswidrigen Nutzung von Inhalten sind Sie damit einverstanden, dass Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, alle erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die Schutzrechte an den Inhalten sicherzustellen. Solche Maßnahmen können auch Online-Kontrollen der Nutzung der Software durch Sie oder einen anderen Anwender des Google Cast- Geräts einschließen, die eine Prüfung der rechtmäßigen Nutzung der Software ermöglichen.


3. Internetverbindung

Die Nutzung des Google Cast- Geräts und der Online-Zugriff auf Inhalte Dritter setzen eine Internetverbindung voraus. Für eine Internetverbindung müssen Sie einen Nutzungsvertrag mit einem Telekommunikationsanbieter schließen. Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, sind für die Leistungen des Telekommunikationsanbieters nicht verantwortlich. Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf diesem Google Cast- Gerät stammt, gewährleisten ebenso wenig, dass die von Ihnen unterhaltene Internetverbindung ausreichend ist, um alle Funktionalitäten des Google Cast- Geräts oder der darauf installierten Software nutzen zu können. Die Zurverfügungstellung, Qualität und Sicherheit Ihrer Internetverbindung obliegt alleine Ihrem Telekommunikationsanbieter und den mit ihm vom Endnutzer vereinbarten Bedingungen.


4. Updates und Upgrades

Der Endnutzer ist damit einverstanden, dass Lautsprecher Teufel oder Drittanbieter, von denen ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, die Software regelmäßig und im eigenen Ermessen automatisch, d.h. ohne seine vorherige Zustimmung, online upgraden, updaten oder anderweitig verändern. Solche Upgrades, Updates oder Veränderungen können gegebenenfalls Funktionalitäten der Software modifizieren oder löschen. Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, können die weitere Nutzung der Software oder einer Softwarekomponente davon abhängig machen, dass Sie Upgrades, Updates oder Veränderungen vollständig installieren und akzeptieren. Die Nutzungsbedingungen dieses EULA gelten in vollem Umfange für die upgegradete, upgedatete oder veränderte Software oder Softwarekomponente weiter.


5. Haftung und Gewährleistung

a) Lautsprecher Teufel und der Endnutzer sind sich einig, dass die Fehlerfreiheit einer Software nach dem aktuellen Stand der Technik nicht gewährleistet werden kann. Unwesentliche Fehler der Software stellen keinen Mangel des Google Cast- Geräts dar. Lautsprecher Teufel wird sich bemühen, nicht unwesentliche Fehler im Rahmen eines Online-Updates der Software zu beheben.

b) Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, gewährleisten nicht, dass die Funktionen, in der Software enthalten sind, ihren Anforderungen entsprechen, und dass die Software regelmäßig geupdatet wird.

c) Soweit mit dem Google Cast- Gerät und der Software auf Netzwerke oder Server von Lautsprecher Teufel oder eines Drittanbieters, der auch ein Inhaltsanbieter sein kann, zugegriffen werden kann, gewährleistet Lautsprecher Teufel mit der Einräumung eines Nutzungsrechts an der Software, nicht, dass jederzeit und ununterbrochen ein Zugriff auf die Netzwerke oder Server von Lautsprecher Teufel oder des Drittanbieters besteht.

d) Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung in allen Fällen, in denen der Endnutzer das Google Cast- Gerät und die Software in einem Umfeld nutzt, indem es nach Gesetz, Vertrag, Hausrecht oder aus sonstigen Gründen gegebenenfalls nicht genutzt werden darf (z.B. Krankenhäuser, nukleartechnische Anlagen, Flugzeuge).


6. Kündigung

Lautsprecher Teufel oder ein Drittanbieter, von dem ein Standardprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, sind berechtigt, diesen EULA und etwaige ergänzende Bestimmungen zu Gunsten des Drittanbieters zu kündigen und damit dem Endnutzer die weitere Nutzung der Software zu verbieten, wenn der Endnutzer eine Bestimmung dieses EULA ein weiteres Mal verletzt, nachdem er zuvor von Lautsprecher Teufel oder dem Drittanbieter bereits auf eine Verletzung dieses EULA hingewiesen wurde. Im Falle einer Kündigung sind sie nicht mehr berechtigt, die Software oder das von der Kündigung betroffene Standardprogramm zu nutzen.


7. Einbeziehung von Drittanbietern

a) Jeder Drittanbieter, von dem ein Softwareprogramm auf dem Google Cast- Gerät stammt, ist berechtigt, sämtliche Rechte von Lautsprecher Teufel, die sich aus den Bestimmungen dieses EULA gegen den Endnutzer ergeben, im eigenen Namen gegen den Endnutzer geltend zu machen und durchzusetzen, soweit der Drittanbieter von dem Verhalten des Endnutzers betroffen wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Verhalten des Endnutzers Interessen des Drittanbieters an seinen Softwareprogramm berührt.

b) Google Cast for Audio

aa) Google Cast for Audio ist eine softwarebasierte Technik der Google, Inc, USA, die dem Google Cast- Gerät einen kabellosen Zugriff auf von Google zur Verfügung gestellte Inhalte ermöglicht. Bei der Installation dieser Technik müssen Sie die Google Terms of Services (https://www.google.com/policies/terms/) und die Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) akzeptieren. Ohne Ihre ausdrückliche Akzeptanz dieser Google Policies ist eine Nutzung der Technik nicht möglich.

bb) Soweit die Google Cast-Technik von Lautsprecher Teufel nachträglich auf einem Google Cast- Gerät installiert wird, können Sie sie nachträglich aktivieren. In diesem Fall müssen Sie ebenfalls die Google Terms of Services (http://www.google.com/policies/terms/) und die Google Privacy Policy (https://www.google.com/policies/privacy/) akzeptieren. Ohne Ihre ausdrückliche Akzeptanz dieser Google Policies ist eine Nutzung der Google Cast-Technik nicht möglich.

cc) Google Cast for Audio nutzt neben Software, deren Nutzung durch Schutzrechte von Google Google oder Dritten eingeschränkt ist, auch Open-Source-Software, die den Bedingungen einer Open-Source-Lizenz unterliegen. Nähere Informationen dazu sind über https://support.google.com/googlecast/answer/6121012 abrufbar. Mit der Nutzung von Google Cast for Audio erkennt der Endnutzer die Voraussetzungen und Beschränkungen dieser Open-Source-Lizenz an.

c) StreamUnlimited Engineering GmbH

Das Google Cast- Gerät enthält ein Softwareprogramm der StreamUnlimited Engineering GmbH, Österreich (nachfolgend StreamUnlimited genannt), dass für die Nutzung von Google Cast for Audio und zukünftig gegebenenfalls für andere Techniken und Dienste benötigt wird. In Ergänzung zu den Nutzungsbedingungen für Software auf dem Google Cast- Gerät gelten für die Nutzung der StreamUnlimited-Software folgende Bedingungen, die mit der Ingebrauchnahme der Software vom Endbenutzer akzeptiert werden.

aa) Der Endnutzer erkennt an, dass jeglicher Gebrauch der lizensierten Software auf bestimmte Cloud Server beschränkt ist. Die Voraussetzungen für den Gebrauch werden in den Best Practice zur Authentifizierung und Servernutzung (siehe nachfolgend) festgelegt.

bb) Den Endnutzern ist es untersagt, die StreamUnlimited-Software auf ein anderes Google Cast- Gerät zu übertragen.

cc) StreamUnlimited lehnt in dem Umfang, der vom anwendbaren Recht erlaubt ist, jede Gewährleistung ab. Im Ausschluss der Gewährleistung inbegriffen sind stillschweigende Garantien ausreichender Qualität, die Eignung für einen bestimmten Zweck, Verletzungen von Schutzrechten Dritter und Mängel, die sich im Verlauf der Nutzung der Software ergeben. StreamUnlimited gewährleistet ebenfalls nicht, dass die Benutzung der lizensierten Software nicht unterbrochen wird, fehlerfrei verläuft oder dass alle Mängel beseitigt werden.

dd) StreamUnlimited lehnt jegliche Haftung für irgendwelche direkten oder indirekten oder zufälligen Schäden oder Folgeschäden ab, die sich aus dem Gebrauch der lizensierten Software ergeben.

ee) StreamUnlimited lehnt jede Haftung für die Verfügbarkeit und die einwandfreie Funktionsweise von Audio Service-Funktionen wie Google Cast ab, es sei denn, dass nachgewiesen werden kann, dass StreamUnlimited vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

ff) Der Endnutzer ist damit einverstanden, dass sein Gebrauch der lizensierten Software von StreamUnlimited durch eine Protokollierung der Nutzeraktivitäten auf dem Cloud Server überprüft wird, dass auch Lautsprecher Teufel StreamUnlimited einen unzulässigen Gebrauch melden darf und dass Lautsprecher Teufel jegliche Prüfungsrechte, die Lautsprecher Teufel zustehen, an StreamUnlimited übertragen kann.

gg) Dem Endbenutzer ist bekannt, dass die Erlaubnis zur Nutzung der lizensierten Software unter bestimmten Bedingungen von StreamUnlimited widerrufen werden kann. Diese Bedingungen werden in den Best Practice Best Practice zur Authentifizierung und Servernutzung (siehe nachfolgend) festgelegt.

hh) Der Endnutzern erkennt an, dass der Entwickler von Audio Service-Funktionen wie Google Inc. den Lizenzschlüssel zur Nutzung seiner Funktionen unabhängig von diesem EULA und den ergänzenden Nutzungsbedingungen von StreamUnlimited widerrufen kann, und dass StreamUnlimited diese Maßnahmen in keiner Weise beeinflussen kann. StreamUnlimited kann vom Endnutzer für solche Unterbrechungen der Services der Audio Service-Funktionen wie Google Cast nicht verantwortlich gemacht werden.

ii) Der Endnutzer ist damit einverstanden, dass StreamUnlimited berechtigt ist, seine geistigen Schutzrechte an der lizensierten Software gemäß diesem EULA durchzusetzen.

Best Practice zur Authentifizierung und Servernutzung

(i) Der Endnutzer erkennt an, dass die lizenzierte Software von der StreamUnlimited Engineering GmbH (nachfolgend StreamUnlimited genannt) entwickelt wurde und das StreamUnlimited den Cloud Server organisiert und unterstützt, der für den Zugang zu Audio Services erforderlich ist.

(ii) Der Endnutzern erkennt an, dass jede Nutzung der lizensierten Software oder der unterstützten Online-Musik-Funktionen (z.B. Google Cast) oder jede andere Funktion eine Übertragung zu einem Cloud Server erforderlich machen kann, bei denen es sich um die „Google App Engine“, die von der Google, Inc., USA, betrieben und verwaltet wird, oder ein ähnliches Produkt, das von einem Dritten betrieben oder verwaltet wird, handelt. StreamUnlimited ist für einen unautorisierten Zugang zu diesem Cloud Server und für die dabei verarbeiteten Daten nicht verantwortlich.

(iii) Der Endnutzer kann durch das Google Cast- Gerät oder in sonstiger Weise, die von Lautsprecher Teufel zugelassen wird, im Rahmen eines Abonnementvertrags auf den Cloud Server zugreifen.

(iv) Mit Zustimmung in die Bedingungen dieses EULA und den zusätzlichen Nutzungsbedingungen von StreamUnlimited wird dem Endbenutzer ein nicht exklusives, widerrufliches, nicht übertragbares, beschränktes Recht eingeräumt, den jeweiligen Cloud Server in Übereinstimmung mit den Bedingungen des EULA und den zusätzlichen Nutzungsbedingungen von StreamUnlimited ausschließlich zum Zwecke des Streamings von Inhalten mittels der lizensierten Software und der entsprechenden Online-Musik-Funktionen, wie sie in dem Google Cast- Gerät eingebunden sind, eingeräumt.

(v) Der Endnutzer erkennt an, dass er keine Rechte oder sonstigen Ansprüche an dem Cloud Server, Daten, Anwendungen, Geschäftsmethoden oder Teilen davon, oder irgendeinem Inhalt, der über den Cloud Server verarbeitet wird, hat.

(vi) Die Berechtigung des Endnutzers zur Nutzung des Cloud Servers endet mit der Aufgabe des Eigentums am lizensierten Produkt.

(vii) Der Endnutzer erkennt an, dass StreamUnlimited berechtigt ist, mit angemessenen Mitteln den rechtmäßigen Gebrauch der lizensierten Software durch den Endnutzern zu überprüfen, um jede unrechtmäßige oder in sonstiger Weise unregelmäßige Nutzung der lizensierten Software (z.B. die Übertragung einer Kopie der lizensierten Software auf ein nicht-lizenzierte Google Cast- Gerät) aufzudecken. Die Identifizierung des Google Cast- Geräts des Endnutzers erfolgt dabei über ein integriertes individuelles Erkennungszeichen (Token), in dessen Einsatz zu Kontrollzwecken der Endnutzer zustimmt.

(viii) Das Google Cast- Gerät kommuniziert während jeder Operation mit dem Cloud Server. Dadurch werden von StreamUnlimited bestimmte Daten zur Authentifizierung und zur Prüfung des rechtmäßigen Gebrauchs der lizensierten Software generiert. Diese Datenverarbeitung verletzt keine Geheimhaltungsinteressen des Endnutzers, weil StreamUnlimited sich bei der Prüfung des richtigen Gebrauchs auf seine legitimen und vorherrschenden Interessen als Eigentümer der geistigen Schutzrechte an der lizensierten Software berufen kann.

(ix) Aus diesem Grunde erkennt der Endnutzer an, dass die Nutzung der lizensierten Software von StreamUnlimited bei jedem Zugriff auf den Cloud Server so überwacht wird, dass bei jeder Betätigung des Google Cast- Geräts von StreamUnlimited die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse), die IP-Adresse des Endnutzers, die Marke, Modellbezeichnung und Firmware-Version des Google Cast- Geräts, die Identifikationsnummer und der Zeitstempel des Zugriffs protokolliert wird. Durch die Analyse dieser Daten kann StreamUnlimited jeglichen Missbrauch der lizensierten Software feststellen. Der Endnutzer erkennt an, dass StreamUnlimited die Daten dieser Überwachungsaktivitäten speichern und verarbeiten und im Falle eines begründeten Verdachts eines rechtswidrigen Missbrauchs der lizensierten Software analysieren darf. StreamUnlimited ist außerdem berechtigt, die Daten in einem anonymen Format an den entsprechenden Entwickler einer von der lizensierten Software unterstützten Funktion übermitteln darf, wenn ein begründeter Verdacht einer Rechtsverletzung durch den Endnutzer besteht.

(x) Der Endnutzer erkennt an, dass StreamUnlimited das Recht zur Nutzung der lizensierten Software widerrufen kann, wenn die Analyse der überwachten Daten einen begründeten Verdacht einer unrechtmäßigen Nutzung der lizensierten Software nahelegt. Der Endnutzer erhält in diesem Falle eine automatische Benachrichtigung mit der Anweisung, sich an den Kundendienst zu wenden. Wenn sich dabei herausstellt, dass der Endnutzer ein berechtigter Nutzer ist, kann der Kundendienst das lizenzierte Produkt für ihn wieder reaktivieren.

(xi) Der Endbenutzer akzeptiert, dass StreamUnlimited wegen seiner geistigen Schutzrechte an der lizensierten Software und im Hinblick auf die Nutzung der lizensierten Software eine durch diesen EULA und die ergänzenden Nutzungsbedingungen von StreamUnlimited unmittelbar begünstigte Person ist. StreamUnlimited ist berechtigt, die Rechte an der lizensierten Software zu verteidigen und alle Rechte und Ansprüche, die sich aus einem Missbrauch der lizensierten Software oder einer Verletzung dieses EULA oder der ergänzenden Nutzungsbedingungen von StreamUnlimited ergeben, direkt gegen den Endbenutzer durchzusetzen.


8. Sonstige anwendbare Bestimmungen

a) Neben diesem EULA gelten für die Nutzung des Google Cast- Geräts und der Software durch den Endnutzer die Datenschutzbestimmungen, die zwischen Lautsprecher Teufel und dem Endnutzer hinsichtlich der Nutzung des Google Cast- Geräts und der Software vereinbart wurden. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem EULA und den Datenschutzbestimmungen gehen die Datenschutzbestimmungen diesem EULA vor.

b) Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lautsprecher Teufel. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und diesem EULA gehen die Bestimmungen dieses EULA vor.


9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Soweit der Erwerber und/oder Endnutzer des Google Cast- Gerätes Kaufmann ist, unterfällt der EULA dem deutschen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist in diesem Falle Berlin.

Soweit der Erwerber und/oder Endnutzer des Google Cast- Geräts kein Kaufmann ist, gilt ebenfalls deutsches Recht, soweit nach dem Recht des Staates, in dem der Erwerber und/oder Endnutzer des Google Cast- Geräts ansässig ist, die Geltung ausländischen Rechts wirksam vereinbart werden kann.


AGB und Widerrufsrecht Download >

Stand: 02.04.2020

Onze website maakt gebruik van cookies
Teufel gebruikt functionele, analytische en reclame cookies en vergelijkbare technologieën. Hiermee kunnen wij en derden je tijdens het bezoek en winkelen zo goed mogelijk van dienst zijn en relevante advertenties tonen. Meer informatie vind je in ons privacybeleid en cookie richtlijnen. Hier kun je de cookie-instellingen en opt-out beheren. Hier kun je de cookie-instellingen en opt-out beheren. Door te klikken op het X-symbool of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door te klikken op een link op deze website) ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.